Lintje voor Gerrie Eikelboom

Jubbega - Gerrie Eikelboom is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De ex-bestuurder van Revalidatie Friesland ontving haar koninklijke onderscheiding donderdagochtend in Heerenveen van burgemeester Tjeerd van der Zwan. Bij haar afscheid van Revalidatie Friesland, vorig jaar, hebben verschillende collega’s een aanvraag ingediend bij het Koningshuis om haar in aanmerking te laten komen voor een onderscheiding. Eikelboom ging in 2017 met pensioen.

,,Eerlijk gezegd had ik nooit verwacht zo’n onderscheiding te ontvangen. Ik heb gewoon mijn best gedaan en m’n werk gedaan. Vorig jaar bij m’n afscheid heb ik ook gezegd dat ik onderscheidingen niet zo nodig vind. Dat betekent niet, dat ik het niet eervol vind. Dat wel. Ik heb het echter niet alleen gedaan, maar samen met veel collega’s. Zij hadden ook een grote rol in de aanvraag heb ik ontdekt. Ik was in de positie om dit werk te doen. De mensen die niet in zo’n positie zitten, ontvangen meestal geen lintje. Bedankt allemaal, we hebben het samen gedaan’’, aldus Gerrie Eikelboom.

Het Koningshuis toont hiermee waardering voor Gerrie’s inzet voor de samenleving en onderscheidt haar als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De waardering zit vooral in: persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Verder mogen de verdiensten niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waaraan de kandidaat is verbonden. De samenleving moet er ook baat bij hebben.

Revalidatie Friesland

Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen.

In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk.

Meer informatie op: www.revalidatie-friesland.nl.