Provincie investeert 1,2 miljoen in Zuidoost Fryslân

Drachten/Gorredijk/Appelscha - De provincie investeert 1,2 miljoen euro in de leefbaarheid van Zuidoost Fryslân met het Iepen Mienskipsfûns. In totaal krijgen 24 projecten subsidie uit het IMF.

In 2018 kunnen inwoners van Fryslân op nog twee momenten subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. De eerstvolgende subsidieronde is van 7 mei tot en met 1 juni. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf

Projectenpitch

Op 9 mei wordt er van 15.00 - 18.00 uur in Us Doarpshûs in Terwispel voor projecten in Zuidoost Fryslân een projectenpitch georganiseerd. Initiatiefnemers krijgen de kans in vijf minuten hun project te presenteren aan het adviesplatform. Ook wordt er gesproken over waar je op moet letten bij het indienen van een subsidieaanvraag. Tijdig aanmelden via zuidoost@fryslan.frl of 0513-646013 is gewenst, want het aantal plekken is beperkt.

Toegekende subsidies

In de lijst met projecten die steun ontvangen is in deze regio het hoogste bedrag toegekend aan Dorpsbelang Nij Beets. Na de noodgedwongen kap van de bomen langs de Dorpsstraat van Nij Beets ligt de straat er verloren en kaal bij. Zo wil het dorp zich niet presenteren. De gemeente heeft toegezegd nieuwe bomen te planten. Plaatselijk belang wil nog een stap verder gaan en de parkeerplaatsen aanpakken en een centraal plein met bankjes realiseren bij de supermarkt waar boten aan kunnen leggen. Plaatselijk belang Nij Beets rekent op een kostenpost van 113.786 euro en krijgt 35.000 euro subsidie.

Ook de Opera Samson & Dalila in Gorredijk deed een subsidieaanvraag in het kader van het LF2018 project ‘Neverending Orchestra’ (NEO). NEO wil stimuleren dat muzikale professionals en bevlogen amateurs elkaar verder helpen door samenwerking en kennisdeling. Deze opera wordt georganiseerd met lokale talenten, koren, muziekverenigingen en studenten in de boekenhal van Steven Sterk. Onder de vlag van NEO wordt deze productie extra groot en gepromoot via de LF2018 muziekagenda. De totale kosten bedragen 137.644 euro, daarvan betaalt de provinsje 30.000 euro.

Stichting Turfvaartdagen Appelscha krijgt 24.000 euro uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF) voor een Turfvaart door de regio. In het kader van Culturele Hoofdstad LF2018 organiseren ze een tocht naar Leeuwarden die aansluit bij andere evenementen. Ze betrekken dorpen en verkopen onderweg streekproducten. Het project kost 67.000 euro. De Turfvaart heeft een duurzaam karakter. Er varen oude schepen mee en zonneboten. Motorboten varen op milieuvriendelijke blauwe diesel. Dit in samenwerking met het project de ‘Elfwegentocht’. Schoolkinderen gaan aan de slag met het bouwen van (zonne)bootjes. De stichting is van plan de Turfvaartdagen na 2018 iedere twee jaar te organiseren. Het project draagt hiermee bij aan de bekendheid van de Turfroute. Daarnaast laat het zien welke recreatieve en toeristische mogelijkheden de regio biedt.

Vergelijkbaar is de speciale editie van de Turfrace Smallingerland, die in het weekend van 25 en 26 mei wordt gehouden met een skûtsjerace tussen Drachten en Leeuwarden in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. De rode (lei)draad bij de organisatie en de invulling van dit evenement komt uit het Verhaal van LF2018: ‘Dromen najagen door middel van culturele kruisbestuivingen, cocktails van heden en verleden, mixen tussen stad en platteland...’. Er wordt in twee dagen naar Leeuwarden gevaren langs een vijftal dorpen. Dorpsbewoners kunnen zélf met een Skûtsje en/of zeilpraam deelnemen en in de dorpen worden diverse activiteiten georganiseerd. De kosten zijn 80.500, de Stichting Turfrace ontvangt uit het IMF 3.000.

De provincie betaalt 6.000 euro mee aan de Grutte Fryske Skiepskuier. De schaapsherder loopt in zeven dagen via verschillende plaatsen in Zuidoost Fryslân naar Leeuwarden. Elke nacht overnacht de kudde in een tijdelijke schaapskooi. Er wordt verteld over het werk van de schaapsherder en er zijn activiteiten en ambachtslieden. Voorafgaand hieraan is er een educatieproject ‘herder in de klas, klas in de kudde’, waarbij de schaapsherder in de verschillende plaatsen de scholen bezoekt. totale kosten zijn 17.750 euro.

Spoelstra’s draai in Bakkeveen is een markant bruggetje uit de tijd dat de Bakkeveenster Vaart nog door schepen bevaren werd. Het doel van het project is de restauratie en het behoud van Spoelstra’s draai. Het gaat om behoud van cultureel erfgoed: het is het enige voetgangersbrugje - met voor veenkoloniale vaarten karakteristieke draaibrugkarakter - dat bewaard is gebleven in de wijde omgeving. De Historische vereniging Bakkeveen betaalt 33.000 euro en krijgt van de provincie 10.000 euro steun.

Het Buurtkeukenproject ‘Tussen pan en pot’ in Wijnjewoude wil de ver-individualisering van de maatschappij tegengaan. Ze willen kinderen laten kennismaken met een gezonde leefstijl, sociale competenties ontwikkelen, burgerschap vergroten en maatschappelijke participatie bevorderen. En dat alles door samen te koken. De Oudervereniging van OBS it Twaspan ontvangt 1500 euro als bijdrage in de toale kosten van 4.004 euro.

Bonifatius Kloosterpad, Zuidoost Fryslân belooft een nieuwe beleving door een verhalenroute, die geworteld is in de klooster/middeleeuwse geschiedenis van Fryslân en die een nieuwe betekenis geeft aan het wandelknooppuntennetwerk in de Friese Wouden. De route vormt een alternatief naar Dokkum voor Jabikspaadgangers. Er vormt zich een digitale verhalenketen langs de route van Dokkum over Smalle Ee naar Wolvega. Langs de route zijn legio mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Het initiatief van de Stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden betaalt 20.000 euro en krijgt er 6.000 terug.

Het Monument voor toekomstig geluk in Drachten bestaat uit een fysiek kunstwerk dat als startpunt dient voor een programma dat de sociale cohesie tussen de drie Tjaardaflats in Drachten zal bevorderen. Maandelijks wordt op het monument een winnend huisnummer bekend gemaakt. Hiervoor worden door ondernemers prijsjes geschonken. In een magazine worden de winnaars voorgesteld aan hun buren. Dit als eerste stap in het bevorderen van meer contact tussen flatgenoten. De Vereniging van eigenaren ‘de Stins’ werkt met een begroting van 131.350 euro en krijgt 8.500 euro subsidie.

De openbare speeltuin Ureterp-Noord faciliteert ruimte en speelattributen voor kinderen uit het dorp. Ook dient de speeltuin als ontmoetingsplaats voor jongeren en ouderen en heeft zo naast speelplezier ook een sociale functie. Nu is de speeltuin toe aan herinrichting. Daardoor blijft buitenspelen gestimuleerd, terwijl de speeltuin als ontmoetingsplek steviger wordt neergezet. Speeltuinverenging Ureterp-Noord betaalt 19.716 en krijgt 6.986 terug.

Een vergelijkbaar project is het Speelplein van de Librije in Gorredijk. Door de omgeving van de school aantrekkelijk te maken voor kinderen, ouders en overige buurtbewoners, ontstaat een speel- en ontmoetingsplek die de hele dag gebruikt zal worden, zowel door de schoolkinderen als door kinderen uit de wijk. Het doel is om een groen speelplein te realiseren, geschikt voor een gezonde spelende toekomst voor de kinderen van school en uit de buurt. PCBS de Librije trekt 63.600 euro uit voor het project en ontvang er 10.000.

Let the talent grow heet het project van Plaatselijk Belang in Hemrik dat van de provincie 12.999 euro ontvangt als bijdrage in de totale kosten van 40.000 euro. In het onderwijs wordt de laatste jaren vooral aandacht besteed aan de basiselementen, zoals rekenen en taal. Ook staat de wisselwerking tussen dorp en school onder druk. Door de inzet van dorpsbewoners met specifieke expertise en het bezoeken van lokale bedrijven, willen betrokken partijen de talenten van alle basisschoolkinderen ontwikkelen en zo hun wereldbeeld vergroten.