Landschapsexcursie door de Legauke

OPEINDE - Histoaryske Feriening De Pein (HFDP) houdt zaterdag 12 mei een landschapsexcursie op de Legauke.

De Legauke, een gebied dat bekend staat om zijn afwisseling van bos en weilanden, herten en elzensingels. Maar er gaat meer schuil achter dit gebied, een interessante historie! Soms nog zichtbaar en soms verborgen.

Tijdens de landschapsexcursie van Histoaryske Feriening De Pein (HFDP) staat veel van deze historie centraal.

Vier gidsen (Jelle van Bruggen, Jan Hylkema, Laurens Reitsma en René Hogendijk) zullen meer vertellen over de geologie, archeologie, bewoning, natuur en landschapshistorie van dit mooie gebied.

Zij vertellen onder meer over de vorming van het reliëf en de bodem in de ijstijden, het in de middeleeuwen ontstane coulisselandschap, de aanleg van het PeinderKanaal, de winning van zand in het gebied.

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk donderdag 10 mei opgeven voor deze excursie door te bellen (0512-371696) of mailen naar bestuur@hfdepein.nl. Er is plaats voor 20 deelnemers!

De kosten bedragen €5,00, echter de leden van de HFDP betalen €3,00.

Koffie / thee onderweg is inbegrepen. De starttijd is om 9.00 uur op de hoek van de wegen de Hoarnen / it Heech / Legauke. Het is verstandig om laarzen of wandelschoenen mee te brengen.