Briljant voor echtpaar Dijkstra-de Haan

Lippenhuizen - Burgemeester Ellen van Selm heeft maandagmiddag een bezoek gebracht aan het echtpaar Oebele Dijkstra (92) en Janke de Haan (88). Het echtpaar vierde die dag namelijk hun 65-ste huwelijksdag.

Oebele en Janke hebben beiden zo hun lichamelijke klachten, maar ze wonen met hulp nog steeds zelfstandig aan de Buorren in Lippenhuizen. Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie jongens en een meisje en heeft ook vier kleinkinderen. Zoon Wiebe overleed jong aan kanker en zoon Jan heeft zijn leven lang de gevolgen ondervonden van een zwaar verkeersongeluk in zijn jeugd. ,,Hy kaam ûnder de auto en hat seis wiken yn it sikehûs lein’’, vertelt Oebele Dijkstra. Jan werkt bij Caparis en woont nog altijd bij zijn ouders in. ,,Hy helpt ús goed.’’

Sels ferboud

Dijkstra werkte voor zijn hyuwelijk lang bij de boer, tot hij aan de Feart in Lippenhuizen een huisje kon kopen. Daar werden ook de vier kinderen geboren. Na acht jaar verkochten ze het huis aan de gemeente, omdat het was afgekeurd, en kochten ze het huis aan de Buorren waar ze nu nog altijd wonen. ,,It wie in krot, mar ik haw it sels ferboud en wy wenje hjir noch altyd noflik’’, vertelt Dijkstra trots.

Hij heeft al los arbeider veel gewerkt in de polder, waarvoor hij de hele week van huis moest. Zijn laatste baan was bij Electron in Leeuwarden, waarvoor hij kabels moest leggen. ,,Ja, ik haw in protte wurk dien. Myn knibbels binne skjin oanein en ik ha ek al in nije heup krigen.’’ Als bijwerking van medicijnen raakte Dijkstra zijn balans kwijt, zodat hij veel hulp nodig heeft. ,,Janke hat ek in skoft yn it sikehûs lein, mar dy hat in pace-maker krigen en se mei no alles wer dwaan.’’

Het echtpaar heeft het jubileum rustig gevierd. ,,Wy ha der net safolle feest fan, eins neat. Ja, it wie wol gesellich mei de boargemaster. Doe ha wy ek in stikje gebak hân.’’