Corporaties, huurders en gemeenten luiden de noodklok

Gorredijk/Drachten - Investeer de heffingen en belastingen die woningcorporaties moeten betalen in betaalbare en duurzame huurwoningen, krimpgebied en leefbare buurten en wijken voor huurders en woningzoekenden.

Die oproep doen de Friese woningcorporaties, huurders en gemeenten aan het kabinet en politieke partijen in De Haag. Aanleiding voor de oproep is een nieuwe lastenverzwaring voor de woningcorporaties, met de introductie van de ATAD. Met die maatregel, die in juni wordt behandeld in de Tweede Kamer, betalen de corporaties tot 2021 volgens de brancheorganisatie Aedes 1 miljard meer aan belastingen. Ieder jaar weer. 

Drie maanden huur

,,Er gaat straks per huurwoning ongeveer 3 maanden huur rechtstreeks naar Den Haag. Dit geld kan niet geïnvesteerd worden in duurzame huizen, buurten en wijken. Huurders en woningzoekenden zijn de dupe. Huurders moeten langer wachten op een verduurzaamde woning. Woningzoekenden wachten langer op een woning omdat corporaties niet snel genoeg nieuwe woningen kunnen bouwen terwijl de vraag toeneemt.’’

De Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW), Friese huurdersbelangenverenigingen en de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) zijn het erover eens dat het tijd is om samen de noodklok te luiden. De negen Friese woningcorporaties verhuren samen ruim 75.000 huurwoningen. De gezamenlijke investering voor het verduurzamen en sloop/nieuwbouw van dit bezit is ruim 3,7 miljard tot 2040. Door de stijging van de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting neemt de investeringsruimte met 925 miljoen af. Hierdoor kunnen er 18.500 minder woningen worden verduurzaamd of 5800 woningen minder nieuwgebouwd.

Streep

Door alle belastingen die corporaties moeten afdragen, is er minder geld om te investeren in het verduurzamen van bestaande huurwoningen en het slopen van gedateerd bezit voor vervangende duurzame nieuwbouw. Duurzame woningen zijn van belang voor een goed milieu, maar ook om het wonen betaalbaar te houden. Met duurzame woningen verlagen corporaties de energielasten en daarmee de woonlasten. Het kabinet wil dat in 2050 alle huurwoningen CO2-neutraal zijn. Met het verzwaren van de lasten van corporaties zet het kabinet zelf een streep door de haalbaarheid van haar duurzaamheidsambities.

VFW, Friese huurdersbelangenverenigingen en VFG stellen het kabinet voor om de lasten niet te verzwaren, maar juist te verlagen. ,,Maak in ruil daarvoor afspraken hoe heffingen en belastingen omgezet kunnen worden in een investeringsvliegwiel. Dan is er geld genoeg om de gezamenlijke ambities op gebied van duurzaamheid en nieuwbouw waar te maken. Goed voor het milieu, goed voor de doorstroom op de woningmarkt, goed voor leefbare buurten en wijken en bovenal goed voor de huurders die betaalbaar kunnen wonen in duurzame huizen.’’

Corporaties betalen al de Verhuurdersheffing, die gekoppeld is aan de WOZ-waarde. Door de oplopende huizenprijzen is de WOZ-waarde flink gestegen. De verhuurdersheffing stijgt dus ook fors. De verwachting is dat deze heffing door de stijging van de huizenprijzen oploopt naar boven de 2 miljard in 2020.