Christelijke Stichting Sprank wil in Drachten tweede woning voor mensen met verstandelijke beperking

Drachten - Stichting Sprank onderzoekt of er in Drachten voldoende belangstelling is om een nieuwe woning te openen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook in Buitenpost wil Sprank een nieuwe woonvorm openen. In beide plaatsen zijn in juni informatiebijeenkomsten.

Stichting Sprank wil vanuit een christelijke levensovertuiging mensen met een verstandelijke beperking een veilig thuis bieden waar bewoners begeleiding krijgen die ze nodig hebben om een betekenisvol leven te leiden. 

In Buitenpost heeft een groep ouders en vertegenwoordigers van mensen met een beperking contact opgenomen met Stichting Sprank. Samen oriënteren zij zich op een nieuwe woning voor deze jongvolwassenen in Buitenpost. De ouders en de stichting vinden elkaar in hun christelijke overtuiging. Deze bijeenkomst is maandag 4 juni vanaf 19.30 in de Fonteinkerk aan de Achtkant in Buitenpost.

In Drachten oriënteert Sprank zich ook samen met ouders en vertegenwoordigers van kinderen met een beperking of een nieuwe woning realiseerbaar is. In 2013 is de eerste woning van Sprank in Drachten geopend: Wenwille aan ’t Suderhiem. Hier wonen 16 mensen zo zelfstandig mogelijk met begeleiding waar nodig. Voor het realiseren van de nieuwe woonvorm komt Sprank graag in contact met mensen die op zoek zijn naar een woning met begeleiding. Zij kunnen terecht op de informatiebijeenkomst op donderdag 21 juni vanaf 19.30 uur in de Bethelkerk aan De Bolder.

Meer informatie www.stichtingsprank.nl