Nijntje diploma voor kleuters uit Bakkeveen en Frieschepalen

Ureterp - De  feestelijke middag werd georganiseerd door Sport in Opsterland en gymverenigingen OGF Contra en gv Stânfries. De middag was bedoeld om de ouders te laten zien welke onderdelen van de Nijntje beweeglessen de kinderen onder de knie hebben. Naast het bewegen stond het plezier voorop en daarom werden er naast onderdelen ook spelletjes gespeeld. Na afloop van het sporten kregen  alle kinderen een certificaat of een diploma. Vervolgens werd er een groepsfoto gemaakt met alle kinderen en de certificaten/ diploma’s.

De  feestelijke middag werd georganiseerd door Sport in Opsterland en gymverenigingen OGF Contra en gv Stânfries. De middag was bedoeld om de ouders te laten zien welke onderdelen van de Nijntje beweeglessen de kinderen onder de knie hebben. Naast het bewegen stond het plezier voorop en daarom werden er naast onderdelen ook spelletjes gespeeld. Na afloop van het sporten kregen  alle kinderen een certificaat of een diploma. Vervolgens werd er een groepsfoto gemaakt met alle kinderen en de certificaten/ diploma’s.

Diplomering

Op woensdag 6 juni wordt er in De Wier in Ureterp opnieuw een Nijntje diplomering georganiseerd, dan voor de kinderen (4-6 jaar) van de scholen in Uerterp. Deze middag wordt georganiseerd door Sport in Opsterland en gymvereniging OGF Contra. De diplomering vindt plaats in MFC de Wier van 13.00 tot 14.00 uur voor de leerlingen van De Opdracht en van 15.00 tot 16.00 uur voor de leerlingen van de Eben Haëzer en de Twirre .

,,Wij als buurtsportcoaches en de KNGU hechten veel waarde aan bewegen op jonge leeftijd. In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats.
Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid'', aldus buurtsportcoach Geerte Kwant van Sport in Opsterland.

,,Bijna één op de drie Friese inwoners beweegt te weinig. Elke dag weer zetten wij ons in om deze inactieve Friezen in beweging krijgen. Daar werken we samen aan met de gemeente, Sport Fryslân, verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen, vrijwilligers, het onderwijs en de inwoners van de gemeente Opsterland. Gezamenlijk aan de slag voor een vitale gemeente en vitaal Fryslân. Daarin spelen wij als buurtsportcoach onze rol als verbinder, organisator en aanjager. Wij helpen mensen om de sport te vinden die bij ze past.''