Kokelrispinge Earnewâld

EARNEWÂLD - Freule Van Dampo Thoe Langeslootten neemt zondagmiddag 17 juni om 14.30 uur de eerste kokels in ontvangst bij de Ringfeart in Earnewâld.

De eerste oogst van de kokels (biezen) wordt in ontvangst genomen door Freule von Dampo thoe Langeslootten. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Er staan nog andere kapers op de kust. Als het lukt om de kokeloogst veilig en wel in ontvangst te nemen, wordt het op een speciale kar naar It Kokelhûs gebracht. Daar wacht het publiek nog een verrassing: de opening van het ‘Winkeltsje fan Sjut’ met muziek, verhalen, koffie, thee en natuurlijk het museum zelf, dat nog meer bijzondere geheimen heeft om zich aan het publiek te openbaren!

De Kokelrispinge is een idee van Baukje Bruinsma om het oude en sfeervolle museum It Kokelhûs van Jan en Sjut onder de aandacht te brengen. Met spel, muziek en verhalen komt onder meer de originele historie van het biezenmatten vlechten tot leven en krijgt het publiek een kijkje in hoe dat in die tijd allemaal ging.

Toegang is gratis.

Deze activiteit is onderdeel van de de zomeractiviteiten die in Earnewâld onder de noemer 'Eltse snein wat by d'ein!' worden georganiseerd. Elke zondagmiddag vanaf 20 mei t/m 30 september vindt een activiteit plaats in en om het centrum van Earnewâld.

Kijk voor het gehele zomerprogramma op www.earnewald.nl.