De stem van Allard schalt weer over Allardsoog

Allardsoog - Na jaren in onbruik te zijn geweest, is de klokkenstoel van Allardsoog in oude luister hersteld. Vrijdag wordt hij officieel in gebruik genomen.

Buurman Ko Maring heeft bij de restauratie van de vermolmde, uit 1936 daterende klokkenstoel, alle gebruikte materialen uit de directe omgeving gehaald. Het ijzerwerk heeft hij zelf met veel toewijding gesmeed. De feestelijke in gebruik name van de vernieuwde klokkenstoel vindt plaats op 15 juni om 17.00 uur op Nieuw-Allardsoog.

Erfenis

De eigenaren Bert Zijlstra en Gerland Kiestra van het conferentieoord Nieuw-Allardsoog wilden de klokkenstoel dolgraag herstellen vanwege het grote cultuurhistorisch belang. ,,Voor ons hoort de klokkenstoel bij de erfenis van ons congres- en recreatiecentrum, het markeert een belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van de streek,’’

In 1932 besloot de idealist Jarig van der Wielen zijn droom van een betere toekomst voor arm en rijk door educatie en onderwijs waar te maken. Hij richtte op deze plek de eerste Volkshogeschool in Nederland op, naar voorbeeld van soortgelijke initiatieven in Denemarken en Duitsland.

Vreselijk geluid

Vanuit Allardsoog verspreidde zijn gedachtegoed zich over Nederland. In 1936 namen medewerkers en cursisten het initiatief voor de aanschaf van een nieuwe klok. In de oude luidbel zat een scheur, wat bij het luiden een vreselijk geluid veroorzaakte. Er kwam een inzamelingsactie op gang die genoeg geld opbracht voor de bouw van een klokkenstoel en het gieten van een klok bij de befaamde klokkengieterij Van Bergen in Heiligerlee. Op de klok was een inscriptie ingegraveerd die luidde: ,,Mijn naam is Allard, ik wek de slapenden en roep de levenden.’’

De klokkenstoel speelde een belangrijke rol bij alle feestelijke gebeurtenissen. Tijdens een bezoek door koningin Juliana in 1972, vanwege het veertigjarige jubileum van het volkshogeschoolwerk, gaf Allard acte de présence. De laatste jaren zweeg zijn stem vanwege ouderdom, tot verdriet van Zijlstra en Kiestra.

Op verzoek

Nadat zij eerder vorig jaar het openluchttheater op Allardsoog herstelden, betekent de heroprichting van de klokkenstoel voor hen dat de banden met het verleden op een passende wijze zijn aangehaald. ,,Wij gaan de klokkenstoel gebruiken bij bijzondere gelegenheden en op verzoek van gezelschappen om bijvoorbeeld de start van een bijeenkomst, al dan niet in het bostheater, in te luiden’’, zegt Zijlstra.

De feestelijke opening van de klokkenstoel op Allardsoog wordt vrijdagmiddag om vijf uur verricht door Ko Maring zelf. Hij zal als eerste de klok weer luiden. Daarna vertelt historicus en archeoloog Jan Slofstra over de betekenis van de klokkenstoel in de context van het volkshogeschoolwerk.