Veiling inventaris Hûs de Mande

Lippenhuizen - De komst van het MFA betekent dat Hûs de Mande afstand moet doen van haar functie als centrale ontmoetingsplek voor peuters, ouderen, biljartfanaten, toneelspelers, danseressen, vrijwilligers en familie.

Op 1 juli 2018 moet het dorp het dorpshuis schoon opleveren aan de gemeente en daarom organiseert het dorpshuisbestuur zaterdag 23 juni een kavelveiling. De hele inventaris wordt verkocht. De Gemeente gaat het dorpshuis verkopen en dan is de kans groot dat het statige pand na 133 jaar in privaat gebruik komt.

Leerplicht

Tot de jaren 80 van de 19e eeuw gaan de 200 kinderen in Lippenhuizen naar een basisschool met maar twee klaslokalen. ,,Het is maar goed dat er in die tijd nog niet zoiets als leerplicht bestaat, vooral in de zomer zijn veel kinderen afwezig om te helpen op het land’’, aldus Jan Harm Eppinga, voorzitter van De Mande. Het onderwijstoezicht in Nederland verscherpt en in deze jaren 80 moet de gemeente Opsterland hard aanpoten om elk dorp van een school te voorzien die aan de strengere regels voldoet. Zo komt het dat op 19 februari 1885 Lippenhuizen haar nieuwe school aan de Buorren 49 in gebruik neemt.

De 200 kinderen worden verdeeld over vier klaslokalen en vijf personeelsleden, te weten: meester Dijkstra (hoofd van de school), meester Sjoerdsma, meester Biesma, juf Jonker en handwerkjuffrouw Stientje Rudolphy. In 1897 krijgt de school er een vijfde klaslokaal bij. Het onderwijs verbetert en 77 jaar lang dient het statige gebouw aan de hoofdstraat van Lippenhuizen als basisschool. In 1962 verhuist meester Dijkstra met zijn kinderen en personeel naar de nieuwe school De Flecht aan de Buorsterwyk.

Nieuwe bestemming

Het gebouw aan de Buorren 49 verliest haar functie als school, maar krijgt er een mooie nieuwe bestemming voor terug: Hûs de Mande wordt van 1962 tot 1964 verbouwd tot dorpshuis. Nu, 56 jaar later, heeft het gebouw ontelbare gymnastieklessen, toneelvoorstellingen, vergaderingen, biljart- en kaartavonden, huwelijks jubilea, bands en jeugdwerkbijeenkomsten achter de rug. Een dorp moet meegaan met de tijd, zich verder ontwikkelen. Het centrum van het dorp is vernieuwd en Lippenhuizen is maar wat blij met het MFA. Alles onder één dak.

Het oude pand wordt verkocht. ,,Gelukkig heeft het statige pand de status van ‘beschermd dorpsgezicht’ gekregen, bang dat het zal verdwijnen, hoeft men dus niet te zijn’’, aldus Eppinga.