Project Kansen voor Beetsterzwaag zoekt ‘Kanshebbers’

Beetsterzwaag - De gebouwen van de basisscholen O.D.S De Trime en C.B.S. De Paedwizer worden vervangen door een nieuw gebouw, waarin ze samen met School Lyndenssteyn een Bredeschool zullen vormen.

Om dit doel te bereiken startte op 18 april 2017 het project Kansen voor Beetsterzwaag. Tot nu toe lag de focus op mogelijke locaties voor de brede school. In de komende periode ligt de focus op de kansen die dit met zich mee brengt.

Werksessies

De gemeente Opsterland organiseerde gezamenlijke werksessies met O.D.S De Trime, C.B.S. De Paedwizer, School Lyndensteyn en Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp. Gaandeweg besloten de deelnemende partijen om op een andere manier verder te gaan, waarbij de onderwijspartijen zich meer richtten op de locatiemogelijkheden en het kansentraject nu vooral bij het dorp ligt.

Kanshebbers

Op dit moment zijn er contacten met partijen die ideeën of plannen hebben voor (verbetering van) voorzieningen in het dorp, al dan niet in combinatie met een brede school. Alle mogelijke kanshebbers deelden op 14 juni hun ideeën tijdens een bijeenkomst. Om alle kansen van het dorp scherp te krijgen, vraagt de gemeente inwoners om mee te denken en mee te praten op het online platform argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag.

Proces

Er volgt medio juli een informatiebijeenkomst voor het hele dorp waarin de stand van zaken van het project wordt gepresenteerd en inwoners op een interactieve manier hun ideeën en tips kunnen achterlaten. Uiteindelijk worden de resultaten van het onafhankelijke locatieonderzoek van Axon Adviseurs, de inbreng van het onderwijs, de input van het online platform en de kansen uit het dorp vertaald naar minimaal twee scenario’s die aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Meer informatie over het project Kansen voor Beetsterzwaag is te vindt u op: https://www.opsterland.nl/Projecten/Kansen_voor_Beetsterzwaag