Nieuwe dierenambulance De Wouden rijdt vaak uit

DRACHTEN - Sinds januari 2018 is Dierenambulance de Wouden in Drachten, onderdeel van de Dierenbescherming, in het bezit van een nieuwe auto.

De dierenambulance bevalt goed en heeft inmiddels 20.000 kilometer gereden. De medewerkers rijden vaker uit dan in het recordjaar 2017. Rit 650 in 2018 werd 1 juni gereden voor een uit de boom gevallen eekhoorn. In 2017 was rit 650 op 27 juni voor een uit het nest gevallen vogel in Drachten.

,,We zijn blij dat de mensen ons goed kunnen vinden en goed kunnen bereiken, zodat we veel dieren in nood en zwervende dieren kunnen helpen. Soms halen we hele bijzondere dieren op, zoals een kalkoen of een otter. De laatste tijd hebben we vooral veel jonge dieren; kittens die in het wild zijn geboren, jonge vogels die te vroeg het nest verlieten, jonge eekhoorns die uit de boom gevallen zijn en gewonde reekalfjes. Het beste is om de in het wild levende dieren in hun eigen territorium bij hun ouders te laten opgroeien, maar soms kan dat niet. Dan brengen we ze naar wildopvang de Fûgelhelling in Ureterp”, zegt coördinator Dorien Mekel.

Het feit dat de meeste gewonde wilde dieren herstellen en weer terug de natuur in kunnen, maakt de vrijwilligers blij. Via Facebook probeert dierenambulance De Wouden de volgers op de hoogte te houden van het herstel van de dieren. Zo is onlangs een reekalf als wees naar de wildopvang gebracht. Op een filmpje is te zien hoe het diertje vrolijk rondhuppelt bij de Fûgelhelling.

Van zwervend aangetroffen huisdieren en dood gevonden huisdieren wordt altijd getracht het baasje terug te vinden. Het is fijn als dit lukt. Als het huisdier niet gechipt is, wordt een oproepje op Facebook geplaatst. Lukt het niet om de eigenaar te vinden, dan wordt voor de dieren een nieuw baasjes gezocht.

Dierenambulance De Wouden is bereikbaar op nummer 06 – 20 45 43 12, ook in het weekend en ‘s nachts. Bellen kan wanneer een huisdier of in het wild levend dier in nood is of wanneer men een zwervend of dood dier aantreft. Ook particulieren, die met hun huisdier naar de dierenarts moeten, kunnen contact opnemen.

Dierenambulance De Wouden werkt samen met alle dierenartsen in het werkgebied en met de politie. Zwerfhonden en –katten, maar ook konijnen en cavia’s worden geplaatst in het asiel De Swinge in Drachten. Vogels en in het wild levende dieren worden naar de Fûgelhelling in Ureterp gebracht.

Meer informatie is te vinden op de website www.dierenbescherming.nl/dierenambulance/dierenambulance-de-wouden