Beetster sanitairgebouw blikvanger langs het kanaal

Nij Beets - Wethouder rob Jonkman opent op 13 juli het nieuwe wc-/douchegebouw aan het Polderhoofdkanaal in Nij Beets.

Vanaf 2015 is het Polderhoofdkanaal geopend voor pleziervaart. Langs deze mooie vaarroute ligt het levendige dorp Nij Beets. Nij Beets heeft de vaargast wel wat te bieden, zoals een supermarkt aan het water, openluchtmuseum It Damshûs en zwembad De Blauwe Kamp. Dit zijn voorzieningen die het voor vaargasten aantrekkelijk maken om langer dan een dag in Nij Beets te verblijven. Als extra service voor deze toeristen is er langs het water nu een wc-/douchevoorziening gebouwd. Ook zijn er aan de Doarpsstrjitte drie lange aanlegsteigers bijgekomen en naast het nieuwe rolstoelvriendelijke pad twee zitkuilen. Vanuit deze zitkuilen heeft de bezoeker een prachtig uitzicht over het Damshûsterrein en het vlakke landschap.

Oer it Kanaal

Op 3 juni 2014 heeft Plaatselijk Belang een subsidie aanvraag ingediend bij de provincie Fryslân in het kader van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme Titel 31 Leefbaarheidsinitiatieven ‘fan ûnderen op’. De aanvraag betrof het project ‘oer it kanaal’, waarbij Plaatselijk Belang het initiatief nam om het gebied tussen het Polderhoofdkanaal en het openluchtmuseum It Damshûs in te richten als verblijfsgebied voor toeristen.

Een bijzonder project. Met name omdat bij nagenoeg alle projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het Friese Merenproject fase 1, door de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten in de tweede fase invulling is gegeven aan de bestedingen aan de wal door het aantrekkelijk maken van de dorpen en het aanleggen van extra recreatieve voorzieningen. Helaas voor Nij Beets heeft de provincie besloten om in dit dorp geen tweede fase te ondersteunen, omdat dit project afliep en er geen nieuwe projecten meer toegevoegd konden worden. Ook de gemeente nam hierin destijds geen initiatief.

Ondernemend dorp

In Nij Beets lag het initiatief daarmee dus bij het dorp zelf. Dit past in het beleid van de gemeente om burgerparticipatie meer ruimte te geven. ,,Als dorp zijn wij altijd ondernemend geweest en we gaan grote uitdagingen niet uit de weg. Echter dit project behelsde meer dan de reguliere burgerparticipatie, zoals onderhoud van speeltuinen en groen. Het betrof een voor ons doen enorm groot project (circa 350.000 euro) wat onze financiële draagkracht normaliter ver te boven gaat’’, aldus Pieter Nauta, voorzitter van Plaatselijk Belang Nij Beets.

In goed overleg met de gemeente Opsterland en met de diverse betrokken partijen (Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de Marrekrite, buurtbewoners, stichting Damshûs) is Plaatselijk Belang enthousiast dit traject ingegaan. Afgelopen vier jaar is een projectteam opgericht; adviseurs van Interra uit Joure en Sipma Architecten gevraagd ontwerpen te maken; gecommuniceerd met de buurt; budget vastgesteld; gestart met de voorbereiding en lokale aannemers gezocht om te werkzaamheden uit te voeren. ,,En het is ons gelukt om naast de bijdragen van de gemeente en de subsidie van de provincie Fryslân, diverse aanvullende fondsen zoals de van Teyens Fundatie en de Corneliastichting te verwerven om de ambities en doelstellingen van dit project waar te maken.’’

Blikvanger

Door de plaatselijke ondernemers loonbedrijf Lageveen, aannemers- en transportbedrijf Koopmans, Mulder bouwbedrijf, timmerbedrijf Keuning en installatiebedrijf Rinzema is hard gewerkt om van project Oer it kanaal iets prachtigs te maken. Ook zijn er verschillende mensen uit het dorp die op vrijwillige basis hun tijd en expertise hebben ingezet. Er liggen drie nieuwe aanlegsteigers, voorzieningen voor elektra en water, een rolstoelvriendelijk pad en de blikvanger is natuurlijk het douche-/wc gebouw met een unieke zonnepanelen overkapping.

Het geheel wordt op vrijdag 13 juli om 16.00 uur geopend door wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland en Henk Hoen van de Van Teyens Fundatie. Dan wordt ook de naam van het gebouw onthuld.