Struintocht door leefgebied otter

EARNEWÂLD - In Nationaal Park de Alde Feanen in Earnewâld wordt vrijdag 6 juli van 19.00 tot 21.00 uur een struintocht door het leefgebied van de otter gehouden.

Onder leiding van een enthousiaste natuurgids leren de deelnemers alles over de otter. Aanmelden kan uiterlijk vrijdag 5 juli om 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis en niet-leden betalen € 4,-.

In de avonduren worden de otters actief. Ze leven in Nationaal Park de Alde Feanen. Dit gebied is één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa! Het is gelegen in de driehoek van Drachten, Leeuwarden en Heerenveen.

Helaas kon de otter niet op eigen kracht naar dit gebied toe komen, daarom zijn ze in 2011 en 2012 uitgezet. Naar schatting leven er nu 2 tot 3 paartjes in dit gebied. Wil je graag meer over ze weten? Trek dan je laarzen aan en kom mee met de enthousiaste natuurgids.

In een groot deel van Nationaal Park De Alde Feanen vind je open water. It Wikelslân is daarentegen een hoogveenbos met moeras. Door de variatie van het bos, de rietvelden en het open water is het gebied erg aantrekkelijk voor veel verschillende planten en dieren. In deze excursie gaan de deelnemers zich vooral richten op de otter. Waarom leeft hij in dit gebied? Hoe weten wij dat er otters leven en hoeveel? Krijg antwoord op deze vragen tijdens deze leuke wandelexcursie voor jeugd.