Initiatief Campus@Wurk door de Provincie Fryslân gehonoreerd

Burgum - Het initiatief Campus@Wurk van de Stichting Autisme Campus in Burgum is door de Provincie Fryslân gehonoreerd met een startsubsidie uit het Kansenfonds.

Eerder hadden de DDFK gemeenten (Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerteradiel en Kollumerland) en de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een subsidie beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een projectleider. Campus@Wurk koppelt jongeren en jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) aan (IT)bedrijven.

Vanuit deze combi wordt bepaald welke scholing of training nodig is. Hiervoor wordt de samenwerking met het regulier en speciaal (beroeps)- onderwijs gezocht. Jongeren leren in het bedrijf, op school en op de campus, afhankelijk van het maatwerktraject dat is afgesproken. Persoonlijke begeleiding vindt plaats op de campus.

De stichting is van mening dat de talenten van deze jongeren beter benut kunnen worden op de Friese arbeidsmarkt. 70% van de jongeren/ jong volwassenen met ASS heeft een normaal tot hoge intelligentie, kan zeer geconcentreerd werken, en heeft een hoge mate van loyaliteit en zou een functie kunnen vervullen binnen de IT. Toch zit een deel van deze jongeren thuis, of doet werk onder hun niveau. Tegelijkertijd zijn de vacatures binnen de IT moeilijk te vervullen. Doel is om in oktober 2018 met een eerste groep jongeren te starten.

De stichting kan uit de subsidie van uit het Kansenfonds de aanloopkosten financieren voor Campus@Wurk. Uiteindelijk zal de Campus zichzelf meten kunnen bedruipen.