Pcbs De Librije ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

Gorredijk Pcbs De Librije heeft een bijdrage gekregen van 5000 euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

De basisschool is afgelopen jaar verbouwd en daarbij zijn verschillende toestellen op het schoolplein weggehaald, dit bedrag is voor het vernieuwen van het schoolplein. ,,Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van de Rabobank.” aldus Gjalt Wijma, bestuurder van De Librije.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.