Aardema Zorggroep start samenwerking met Smallingerland

Nieuwehorne/Drachten - Aardema Zorggroep, die haar oorsprong vond in Nieuwehorne, gaat haar dienstverleningsgebied uitbreiden. Medio juli starten Gemeente Smallingerland en Aardema Zorggroep met hun unieke samenwerking. ,,En daar zijn wij trots op!’’

Cliënten kunnen vanaf 16 juli ook in de gemeente Smallingerland aankloppen voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (ZVW) en Particuliere dienstverlening. Aardema Zorggroep levert vervolgens een breed scala aan diensten.

Een greep uit het dienstverleningspakket van Aardema: (wijk)verpleging, persoonlijke verzorging, palliatieve zorg, Individuele begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, kleinschalige logeeropvang voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar, maar ook behandelingen voor volwassenen en jeugd.

Aardema Zorggroep is een jong dynamisch bedrijf, dat ontstaan is uit de visie ‘luister naar de cliënt’ en ‘zeg wat je doet en doe wat je zegt’. Simpel, maar doeltreffend, waarbij de cliënt centraal staat. Bij de Aardema Zorggroep werken enthousiaste medewerkers die zorg verlenen vanuit het motto ‘kan het niet linksom, dan gaan we rechtsom’. ,,Wij spelen in op de participatie en werkgelegenheid en zijn doorlopend op zoek naar talenten die zich thuis voelen bij onze visie’’, aldus directeur T. Aardema-Kuperus.

Het kantoor van Aardema Zorggroep in Nieuwehorne is telefonisch bereikbaar op 0513-542178 en per mail via info@aardemathuiszorg.nl.