Wetterskip Fryslân plaatst zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen

Drachten - Wetterskip Fryslân plaatst in 2019 zonnepanelen op een aantal van haar rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Welke dat zijn wordt later nog bepaald.

De realisatie van de circa 35.000 zonnepanelen kost 15 miljoen euro en draagt voor 17% bij aan de klimaatdoelstelling van het waterschap. De CO2-uitstoot wordt hiermee met 13% gereduceerd. Wetterskip Fryslân streeft ernaar om in 2020 in totaal 40 procent van haar energiebehoefte duurzaam op te wekken.

Grote stap

,,Met onze klimaatdoelstelling dragen we bij aan de vermindering van fossiele CO2-emissie’’, zegt Egbert Berenst, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ,,Met de plaatsing van de zonnepanelen en de realisatie van de duurzame slibverwerking in Heerenveen en Leeuwarden, waarover in april al een positief besluit werd genomen, maken we een grote stap in de goede richting.’’

Met het stellen van de duurzaamheidsopgave en het plaatsen van de zonnepanelen, hoopt Wetterskip Fryslân ook andere (overheids-)instanties te inspireren. Berenst: ,,Dat zij ook een bijdrage leveren aan het verminderen van de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering.’’

Plaatsing

Het waterschap brengt de zonnepanelen in 2019 op de zuiveringen aan en rondt de werkzaamheden in 2020 af. Het project kan met het verkrijgen van duurzaamheidssubsidie budgetneutraal worden uitgevoerd. Waar de panelen worden geplaatst hangt af van een aantal voorwaarden, zoals de vergunningverlening door de gemeenten.