Kunstweekend maakt van Sweachtster Hoofdstraat één grote galerie

Beetsterzwaag - Met vele honderden bezoekers is het Kunstweekend van Beetsterzwaag meer dan geslaagd. Het weer was prachtig, misschien wel iets té mooi.

De Culturele Hoofdstraat van Europa, zo presenteert de straat die Beetsterzwaag in tweeën scheidt zichzelf dit jaar. En die naam maaktde de straat dit weekeinde meer dan waar. Niet alleen in de toch al veleSweachster galerieën was kunst te zien, ook in winkels, restaurants, in de tuin, hoofdgebouw en centrale hal van Lyndensteyn, maar ook in een groot aantal huiskamers waren culturele activiteiten.

Op veel plaatsen waren de kunstenaars zelf aanwezig om met belangstellenden over hun werk te praten. En de handel bleek goed, voor sommigen tenminste. Zo had keramiste Lydia Jongbloed in de Tropische kas aan het eind van zondagmiddag bijna overal kaartjes bij liggen met ‘verkocht’. ,,Het ging geweldig en dat is ook lekker. Als je veel verkoopt krijg je thuis ook weer ruimte om nieuw werk te maken.’’

Op veel plaatsen waren schilderijen of beeldhouwwerk te zien, maar er waren ook verrassingen. Zo klonken verhalen uit Duizend en 1 nacht in de snackbar, werd er een iepenloftspul over een camping gespeeld in de tuin van het Lycklamahûs en speelde JustUs liedjes van de Beatles en andere hits op straat.

Wie zonder programmaboekje op eigen houtje wandelde kon al dwalende zijn eigen weg vinden door de Hoofdstraat, maar wie wel het boekje als handleiding gebruikte kwam al snel tot de conclusie dat alles zien en meemaken onbegonnen werk was. Voordeel was wel dat het programma geen ruimte bood voor verveling. Wie ergens niks van zijn gading kon vinden, kon tien meter verder iets nieuws bekijken.

Foto’s Fokke Wester