Jolida Voetelink nieuwe directeur-bestuurder BHS

Gorredijk - De Raad van Toezicht van de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk heeft Jolida Voetelink uit Meppel per 1 augustus 2018 benoemd tot directeur-bestuurder van de school.

Voetelink is opvolger van Marita Schreur die als interim-bestuurder de functie twee jaar heeft vervuld. ,,Wij hebben in Jolida Voetelink de directeur-bestuurder gevonden die we voor ogen hadden’’, zegt Jan Teunissen, de voorzitter van de Raad van Toezicht. ,,De Burgemeester Harmsmaschool is een kleine school voor voortgezet onderwijs met veel aandacht voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Daar past niet iedereen.’’

Verbinden

,,We denken in Jolida iemand gevonden te hebben die kan verbinden en de school de komende jaren verder kan helpen, zowel in onderwijskundig opzicht als in de organisatie. De afgelopen twee jaar zijn niet eenvoudig geweest door een combinatie van organisatorische uitdagingen, onder meer door ziekte en de krimp waar wij, net als de omliggende schoolbesturen, last van hebben. Het zeer recente positieve inspectierapport laat zien dat we als BHS goed hebben ingezet op onze onderwijskwaliteit en daar zijn we trots op.’’

Met de benoeming van mevrouw Voetelink komt een einde aan de rol van Marita Schreur als interim-bestuurder. Die benoeming was noodzakelijk doordat Johannes de Boer ziek werd. Inmiddels is duidelijk geworden dat hij niet zal terugkeren als directeur-bestuurder waardoor een definitieve invulling nodig werd.

Jolida Voetelink is bestuurder geweest van Orthopedagogisch Centrum de Ambelt in Zwolle e.o., een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Jolida Voetelink is 58 jaar en woont in Meppel. Ze is in de gemeente Meppel raadslid voor de PvdA.