Timpaan Welzijn zorgt voor een Tuin vol Taal

Beetsterzwaag - Er was eens een tuin in een bos in Beetsterzwaag en in die tuin klonken allemaal talen. Het lijkt wel het begin van een sprookje, ware het niet dat dit vrijdag 20 juli echt gebeurd is.

De taalcoaches uit Opsterland die via Timpaan Welzijn zijn gekoppeld aan een anderstalige, waren namelijk uitgenodigd voor een tuinfeest. Een zeer geslaagde manier om de vakantie in te luiden en elkaar beter te leren kennen. De anderstaligen komen vooral uit Eritrea, Syrië en Taiwan.

Elkaar verstaan vereist dan natuurlijk wel één voertaal, het Nederlands, en dat ging heel goed. De een woont hier al wat langer dan de ander en spreekt daardoor het Nederlands ook beter. En dan heb je ook nog de Friestalige taalcoaches die moesten schakelen. Het was een tuin vol levendigheid. Er werden contacten gelegd tussen dorpsgenoten, oude contacten tussen taalcoaches werden aangehaald. Men deed zich tegoed aan alle heerlijke hapjes die speciaal voor deze gelegenheid waren gemaakt door de deelnemers. Ook de kinderen die meekwamen hebben erg genoten.

Het project Taalcoaches wordt gecoördineerd door Timpaan Welzijn. Belangstellenden die ook interesse hebben om taalcoach te worden om op die manier mensen te helpen met integreren kunnen contact opnemen met g.miedema@timpaanwelzijn.nl.