BHS viert halve eeuwfeest op 22 september

Gorredijk - De Burgemeester Harmsma School in Gorredijk viert aan het begin van het nieuwe schoolhaar haar vijftigjarig bestaan.

‘Al vijftig jaar een gewone school, maar toch anders dan andere’, aldus het motto van de school. De BHS is een school voor geïntegreerd Voortgezet Onderwijs. Ongeacht het uitstroomniveau van de basisschool, VMBO tot Havo/VWO, doorlopen de leerlingen op de BHS een tweejarige brede brugklasperiode. De leerlingen volgen onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met hun eigen talenten per vakgebied en hun eigen niveau.

Rijpingstijd

Pas in klas 3 splitst de groep leerlingen zich naar niveau en studiekeuze. De BHS vindt namelijk dat leerlingen in de puberteit nog niet direct gedwongen moeten worden tot een keuze, maar de rijpingstijd verdienen die ze nodig hebben om een weloverwogen keuze te maken. Recentelijk is gebleken, dat dit uitgangspunt van het onderwijs op de BHS op wetenschappelijk onderzoek naar het puberbrein gefundeerd is.

In de afgelopen vijftig jaar is ook gebleken blijkt dat het uitstellen van studie- en beroepskeuze binnen de BHS de leerlingen goed doet. In het schooljaar 2017-2018 stroomde maar liefst 32 procent van de BHS leerlingen op een hoger niveau uit. ,,Wij zijn trots op onze school, maar vooral ook op de duizenden leerlingen die de BHS hebben verlaten met een diploma. En waar je trots op bent, wil je laten zien’’, aldus de school in een verklaring.

Brûst

Op zaterdag 22 september brûst de BHS daarom ook uit haar voegen. Op deze dag organiseert de school voor haar buren een ontbijt, voor de leerlingen een dancefeest en ’s avonds een spetterend festival voor én door oud-leerlingen.

Opgave voor de verschillende activiteiten is mogelijk via www.bhs.frl.