Zorggroep Liante haalt opnieuw gouden zorgplak

Drachten - Zorggroep Liante heeft haar gouden PREZO keurmerk voor alle locaties opnieuw kunnen prolongeren.

De zeven woonzorgcentra zijn door de keuringsinstantie Perspekt uit Utrecht onderzocht op kwaliteit. De uitkomst is dat op alle locaties de kwaliteit van de zorg dik in orde is en Zorggroep Liante het gouden keurmerk kan blijven voeren. Dit resultaat spoort met de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek dat door Zorggroep Liante is gehouden. Meer dan 86% van de bewoners zou desgevraagd Zorggroep Liante aanbevelen bij medeburgers. Hieruit spreekt eveneens een grote tevredenheid met de zorgkwaliteit.

Tot Zorggroep Liante behoren zeven locaties. Daarbij gaat het om De Warrenhove (voor echtparen), ‘t Suderhiem (appartementen van de woningbouwvereniging, zorg door De Warrenhove) en De Lauwers (kleinschalig wonen) in Drachten, Woonzorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk, Woonzorgcentrum Rikkingahof en De Vrijheidshof in Oosterwolde, woonzorgcentrum Riemsoord in Appelscha, Krommestede in Noordwolde en Woonzorgcentrum Lycklama Stins en Sickenga-Oord in Wolvega. Daarnaast biedt Zorggroep Liante zorg in de thuissituatie en kortdurende opvang.