Zangdienst voor bewoners De Lijte in de Ontmoetingskerk

Ureterp - Speciaal voor de bewoners van De Lijte en Lijtehiem werd zaterdag een bijzondere zangdienst gehouden in de Ontmoetingskerk van Ureterp.

Naar aanleiding van wensen van bewoners werd deze middag georganiseerd. Voorgangers van deze dienst waren drs. Gerry Kasper en ds. Arjan Bouman. Vanuit verschillende gesprekken met bewoners van De Lijte kwam regelmatig een diep verlangen om nog eens naar een dienst in een gewone kerk te gaan. De avondsluitingen in De Lijte worden als heel waardevol beschouwd, maar om net als vroeger naar een gewone kerk te gaan, heeft een grote meerwaarde.

Muzikale stoet

Door een welzijnsmedewerker werd contact gelegd met Geestelijk Verzorgende Gerry Kasper en gezamenlijk is er een zangmiddag georganiseerd. Naast bewoners en begeleiding werden ook vrijwilligers en leden van de kerken uitgenodigd.

Zaterdagmiddag om drie uur gingen de kerkgangers in één grote optocht vanuit De Lijte richting kerk. Het was alleen wel erg spannend vanwege het weer… Bij vertrek spetterde het nog een beetje, maar onderweg brak de zon door en werd het een mooie stoet met het draaiorgel voorop.

Herhaling

In totaal hebben ongeveer 200 mensen de zangdienst bijgewoond, waarvan 35 bewoners van De Lijte en Lijtehiem. Bewoners, begeleiding en alle anderen hadden een prachtige middag gehad die zeker voor herhaling vatbaar is.