Triënnale en King’s College in Beetsterzwaag

BEETSTERZWAAG - In Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag worden komende nazomer de tweede triënnale van Beetsterzwaag en een uitwisseling met het King’s College in Londen gehouden.

Tweede Triënnale van Beetsterzwaag

Kunsthuis SYB presenteert deze nazomer de tweede editie van het om de drie jaar terugkerend festival voor beeldende kunst: de Triënnale van Beetsterzwaag. Op verschillende historische locaties kun je vier dagen lang kijken naar kunst, live performances, meedoen aan activiteiten, luisteren naar lezingen, kunstenaars ontmoeten, wandelen en natuurlijk lekker eten en drinken, terwijl je geniet van de herfstzon en de kleurenpracht van de bosrijke omgeving van de gemeente Opsterland.

In Almende, de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag verbinden gastcuratoren Julia Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk het thema “iepen mienskip” met het oeroude begrip van de “almende”, een begrip dat teruggaat tot de middeleeuwen en duidt op een gemeenschappelijk aandeel van de gemeenschap in onbebouwde, onverdeelde weiden, bossen en viswateren. Geerlings en Lekkerkerk willen de notie van de almende herintroduceren en gebruiken het begrip als aanleiding om opnieuw na te denken over de gedeelde verantwoordelijkheid en belangen die gepaard gaan met het gemeenschappelijk gebruik van het land, het landschap en de publieke ruimte.

Deelnemende kunstenaars (o.v.): Isabelle Andriessen, Feiko Beckers, Egle Budvytyte, Madison Bycroft, Joaquin Cociña & Cristóbal León, Deirdre M. Donoghue, Helen Dowling, Wapke Feenstra, Priscilla Fernandes, Toon Fibbe & Laura Wiedijk, Paul Geelen, Eric Giraudet de Boudemange, Ane Graff, Jason Hendrik Hansma, Josje Hattink, Rosie Heinrich, Femke Herregraven, Sjoerd Leijten & Stijn Verhoeff, Eric Peter, Lea Porsager, Anne Marijn Voorhorst, Louwrien Wijers, Riet Wijnen, Müge Yilmaz en Timmy van Zoelen. Wat de geselecteerde kunstenaars gemeen hebben is dat ze werken vanuit een besef van de verstrengeling van natuur en cultuur en zich richten op het ontwikkelen van alternatieve gemeenschaps- en samenlevingsvormen.

Op de website van de Triënnale zullen de komende periode de kunstenaars stuk voor stuk voorgesteld worden.

De ambacht van het denken

Van de bruisende metropool Londen naar het stille Friese dorp Beetsterzwaag, een groter contrast is bijna niet voor te stellen. In 2017 ging Kunsthuis SYB voor het eerst een samenwerking aan met het King’s College in Londen, een van de oudste universiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Voor de deelnemende kunstenaars was het een bijzondere combinatie van academische verdieping in filosofie en theorie en een geconcentreerde, praktisch georiënteerde werkperiode in Kunsthuis SYB. De uitwisseling werd geïnitieerd door the Centre for Philosophy and the Visual Arts aan het King’s College en sluit aan in een lange reeks van residenties waarin kunstenaars als King’s Artist de kans krijgen hun kunstenaarspraktijk te verdiepen binnen een academische context. Bijzonder aan het King’s College is dat deze traditie van het samenwerken van onderzoekers, studenten en kunstenaars niet alleen plaatsvindt bij de Geesteswetenschappen, maar bij nagenoeg alle afdelingen van de universiteit: van de Informatica afdeling tot het Instituut voor Tandheelkunde.

Voor deze eerste editie werden (na een open call) twee kunstenaars geselecteerd die een speciale interesse hadden in twee vakken uit het curriculum van de Department of Philosophy aan King’s College. Zo sloot de lezingenreeks Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals van dr. John Callanan geheel aan bij de behoefte van Britse kunstenaar Hester Reeve om zich verder te verdiepen in het gedachtegoed van Kant, om deze kennis vervolgens te laten doorwerken in haar beeldende en performatieve werk. De Ierse kunstenaar Siobhán Tattan volgde de lezingenreeks The Search for Meaning van dr. Christopher Hamilton, waarin filosofische ideeën over de aard van het menselijk bestaan werden onderzocht naar aanleiding van een serie literaire teksten. Vergelijkbaar met deze colleges, staan in haar eigen werk vaak fictieve personages centraal die worstelen met het eenzame bestaan en de complexiteit van intermenselijke relaties. Naast het volgen van de colleges gingen de kunstenaars in gesprek met de betreffende docenten over de behandelde materie én over hun eigen kunstenaarspraktijk.

Nadat de deelnemers in het voorjaar van 2017 drie maanden aan het King’s College colleges hadden gevolgd, volgde in het najaar een residency van zes weken bij SYB. Op 21 oktober 2017 vond hier de eindpresentatie plaats. Het was duidelijk dat de werkperiode in SYB productief was geweest en hun tijd aan de Londense universiteit inspirerend; er was veel nieuw werk te zien. Opvallend genoeg had het academische onderwijs bij de kunstenaars niet geleid tot theoretisch-geënt werk, maar hen eerder teruggeleid naar de oorsprong van de kunst: handwerk en ambacht.