Voorbereidingen SamenLoop voor Hoop in volle gang

Drachten - SamenLoop voor Hoop hield donderdag een bijeenkomt voor medewerkers. De 24-uurs estafette tegen kanker wordt dit jaar in Drachten gehouden op 28 en 29 september.

Met een opkomst van ongeveer 50 mensen was het gezellig druk in het zaaltje van De Arke. Onder leiding van Anneke Jonker-Nicolaas werd het eregastenprogramma van de SamenLoop voor Hoop bekend gemaakt en waar nodig toegelicht door diverse sprekers.

De eregasten (mensen die ooit de diagnose kanker hebben gehad) kunnen tijdens de SamenLoop aanwezig zijn bij diverse workshops of verschillende verwenmomenten, zoals massage, gezichtsbehandeling en pedicure.

Inschrijven om bij de SamenLoop voor Hoop aanwezig te zijn als eregast kan nog altijd via de website, maar men kan tijdens de SamenLoop zelf ook altijd even binnenlopen om te kijken of er nog plaats is bij één van de onderdelen van het programma.

Foto’s Harry van der Linde