Vredesweekactiviteiten Doopsgezinde gemeenten

DRACHTEN - Tijdens de Vredesweek van 16 september tot en met 23 september, worden verschillende activiteiten gehouden.

Zondag 16 september is de gezamenlijke Vredesdienst onder leiding van Ds. W. Tiemersma met de DG Gemeente van Rottevalle in de Vermaning van Surhuisterveen, Gedempte vaart 25.

Thema: Vrede met jezelf en met de a/Ander.

In deze gezamenlijke dienst met de drie gemeenten zal Joke Reijntjes-Vonk voor de muzikale intermezzo’s zorgen en enkele deelnemers uit de bezinningsgroep zullen ons in de Open Ruimte aan het denken zetten rond dit thema. De dienst begint om 10.00u en aansluitend op de dienst is er koffie/ thee en frisdrank in het Mennohûs.

Deze dienst is ook een zogenoemde ‘kerkproeverij’. De kerken hopen dat ook andere mensen meekomen als gast om eens te ‘proeven’ aan de diensten waarin ze zichzelf graag gastvrij opstellen. Dus vraag eens iemand mee, waarvan je weet dat degene wel geïnteresseerd is in vredes- en levensvragen, maar misschien (nog) nooit in een kerkdienst is geweest. Durf het gesprek eens aan te gaan met een buur, vriend(in), of wie dan ook en probeer duidelijk te maken waarom het fijn is om naar deze dienst te gaan en dat graag eens wil delen met diegene.

Dinsdag 18 september wordt een film vertoond in de Vermaning van Rottevalle aan de Haven 16; daaraan vooraf is er een maaltijd van soep en broodjes. In de kerken zullen opgavelijsten liggen 17 september voor maaltijd en film, of voor 1 van beide.

Aanvang maaltijd: 18.00u; film 19.30u.

Opgave via sprank@planet.nl. is ook mogelijk tot 17 sept.

Donderdag 20 september is de maandelijkse vredeswake van 19.15- 19.45 voor de Doopsgezinde kerk van Drachten. Daarna is er binnen een ontmoeting met Anne Woudwijk, beeldend kunstenaar, en J. Kaspersma, dichter en vertaler van Indiaanse poëzie.

Zie voor meer informatie elders in deze krant het bericht van de Centrum Kerken, Drachten .

Zaterdag 22 september Vredesmarkt in Drachten, vanaf 10 uur met verschillende solidariteitsgroepen en vanaf 11.00 uur ook boekenverkoop voor de Doopsgezinde kerk op het Mennoplein, Zuiderbuurt 26-28, Drachten.

De kerk beschikt over een mooie en interessante boekenvoorraad. Grote diversiteit maakt deze boekenmarkt aantrekkelijk voor een breed publiek. Veel boeken zijn nieuw en ‘als nieuw’, die cadeau gedaan kunnen worden door kopers.

Opbrengst is voor scholingsprojecten in 3e wereldlanden.

Zondag 23 september is de viering samen met de Centrum Kerken van Drachten in de Grote Kerk, Deze viering onder leiding van ds. Roelof Akse begint om 11.00 uur.

Het koffie drinken voorafgaande aan deze dienst is in de Baptistenkerk Elim, Zuidkade 54, begint om 10.00 uur.