Goed gesprek met de arts

Luxwoude - Pieter Astro, arts voor algemene & biofysische geneeskunde, begint met Een Goed Gesprek, elke derde dinsdagavond van de maand van acht tot tien uur in zijn Praktijk voor BioEnergetische Geneeskunde aan de Hegedijk 35 in Luxwoude.

Per keer kunnen acht tot tien mensen meedoen, ook uit de rest van het Noorden. ,,Het blijkt dat veel klachten van patiënten ook te maken hebben met zingeving en levensvragen. Door de ontkerkelijking is er nergens tijd voor het aan de orde stellen van onzekerheid over het levensperspectief. Die tijd willen wij creëren door een veilige plek te bieden waar geluisterd en gesproken kan worden. Het gaat bij voorkeur NIET over ziekten en zieken. Het gaat wel over alle andere aspecten van het leven’’, aldus Astro.

Het eerste groepsgesprek is op dinsdag 18 september, de volgende zijn op 16 oktober, 20 november en 18 december. Astro streeft naar een gesprek met inhoud: over wat ons ter harte gaat in de maatschappij of in het leven; een gesprek met aandacht, tijd en respect, maar ook met humor. Het gesprek kan gaan over ontwikkelingen in de samenleving, maar ook levensvragen, zingevingsvragen, hoe te overleven in deze Nieuwe Tijd.

Aanmelden kan via een email aan info@dokterastro.nl of door te bellen met 0513-528888 (werkdagen tussen 9 en 12 uur).