Door Samenkracht 80+ doen ouderen er toe

Gorredijk - Timpaan Welzijn organiseert bijeenkomsten Samenkracht 80+.

Ouderen willen ertoe doen, maar de beeldvorming is vaak anders. Het gevolg is dat veel ouderen zich afvragen: hoe kan ik nog van betekenis zijn en meedoen? Daarom wil Timpaan Welzijn graag met mensen van rond de 80 jaar en ouder in gesprek te gaan in zogenaamde SamenKracht-bijeenkomsten.

Betekenis

Timpaan Welzijn wil met SamenKracht80+ een beweging op gang brengen die ouderen waardeert en ondersteunt in hun verlangen om erbij te horen en van betekenis te zijn. Door SamenKracht80+ bloeien mensen op, ook waar levenslust soms verloren leek. Het is een plek waar je je verhaal kwijt kunt over zowel de alledaagse zaken als ook een plek waar de door de tijd heen vergaarde wijsheid weer gezien wordt. Jongere generaties zouden hier nog heel veel van kunnen leren.

De SamenKracht-bijeenkomsten bestaan uit twee dialoogbijeenkomsten. Ouderen krijgen tijdens deze bijeenkomsten een podium om hun wensen en mogelijkheden op het gebied van meedoen en van betekenis zijn uit te dragen.

Belangstellenden die meer informatie willen of zich willen opgeven kunnen contact opnemen met Timpaan Welzijn, telefoon 06-13568133 of per mail aan g.miedema@timpaanwelzijn.nl