Lezingen Earnewâldster Rûnte 2018-2019 over ‘Scherven en bouwstenen’

EARNEWÂLD - Schrijver Stevo Akkerman houdt dinsdag 18 september om 19.30 uur in de PKN-kerk Eben Haëzer de eerste lezing van Earnewâldster Rûnte/Rotonde.

De Earnewâldster Rûnte, opgericht in 2000, is in werkgroep van het Frysk Oekumenysk Wurkferbân Earnewâld, met als doel om nieuwe theologische inzichten/ontwikkelingen dichter bij de mensen te brengen. Gemiddeld komen er zo’n 100 bezoekers per keer.

Het komende seizoen staat het thema ‘Scherven en bouwstenen’ centraal. Stevo Akkerman houdt dinsdag 18 september als eerste zijn lezing met als titel ‘Geen ontsnappen aan’. De mens is geneigd tot alle kwaad en ook tot alle goeds, soms zelfs tegelijkertijd. Geen ontsnappen aan, en toch elke dag een nieuwe dag.

De volgende lezingen zijn op:

23 oktober 2018 Matthias Smalbrugge Scherven brengen geluk. De bouwstenen van het ik

20 november 2018 Paul van Tongeren Het kwaad en de vrije wil

8 januari 2019 Jan Greven Over oud worden en het goede leven

5 februari 2019 Cees Glashouwer Tussen determinisme en vrijheid

5 maart 2019 Rik Torfs Geluk dat zich niet laat zoeken

De 6 lezingen worden gehouden in de PKN-kerk Eben Haëzer, Wiidswei 6, 9264 TL yn Earnewâld. Elke keer op dinsdagavond en het begint om 19.30 uur.

Intekening voor het seizoen kan door € 35,00 over te maken op rekeningnummer NL 62 RABO 0132743051 op naam van ‘Frysk Oek. Wurkferbân’, Nes, (vermeld in uw omschrijving uw adres en postcode, i.v.m. het toesturen van het programma). Losse verkoop € 8,00 per lezing.

Contactadres: Tine van Minnen, Wiesterwei 12, 9143 WJ Nes. T: 06 – 20600409

E: tine.vanminnen@kpnplanet.nl