Klokken luiden op Internationale Dag van de Vrede

BEETSTERZWAAG - De Protestantse gemeente Beetsterzwaag-Olterterp laat vrijdag 21 september om 18 uur de klokken luiden vanwege de Internationale Dag van de Vrede.

In het Europees jaar van het cultureel erfgoed 2018 roepen de Duitse Vereniging van Steden en Gemeenten, het Cultureel Bureau van de Evangelische Kerk van Duitsland, het Bonifatiuswerk van Duitse Katholieken en de Duitse Cultureel Erfgoed Commissie samen kerkklokeigenaren op: laat ons in heel Europa tegelijkertijd de klokken luiden op de Internationale Dag van de Vrede en zo een bijzondere ervaring van gedeeld erfgoed creëren!

De Verenigde Naties hebben 21 september uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede. Met als doel een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. Die dag begint ook de Vredesweek waarin er in heel Nederland verschillende activiteiten worden georganiseerd.

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Beetsterzwaag-Olterterp heeft het verzoek om tegelijkertijd klokken te luiden ook ontvangen en gaat hier aan meedoen. Om 18:00 uur worden dan ook de kerkklokken geluid.