Vier nieuwe lokalen voor leerlingen van het Matrix Lyceum

DRACHTEN - Gemeente Smallingerland heeft in het voorjaar 2018 budget beschikbaar gesteld voor nieuwe huisvesting voor het Matrix Lyceum, gevestigd in Het Drachtster Lyceum aan de Lijsterstraatzijde. De school voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is gegroeid van tien naar zevenentwintig leerlingen en heeft vier nieuwe lokalen gekregen.

Eigen lokalen en ingang

Sinds september 2017 is in Het Drachtster Lyceum het Matrix Lyceum gevestigd. Deze school biedt passend onderwijs voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school is een samenwerking tussen OSG Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai. Beide organisaties ontwikkelen dit initiatief in opdracht van het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland. ,,Wij zijn erg blij met de samenwerking. Er is duidelijk behoefte aan passend onderwijs voor havo/vwo-leerlingen met ondersteuningsbehoefte. De groei van het aantal leerlingen maakte het noodzakelijk uit te breiden. Het is belangrijk dat het Matrix Lyceum een eigen ingang heeft, en dat de locatie dichtbij Het Drachtster Lyceum is. Het merendeel van de vakdocenten werkt hier, en de leerlingen van het Matrix Lyceum volgen soms ook lessen in het gebouw van Het Drachtster Lyceum,” aldus RENN4-bestuursvoorzitter Leendert de Boom.

Uitbreiding voor Het Drachtster Lyceum op het schoolplein

Bouwen buiten de bestaande lijnen is niet toegestaan door de gemeente. Dat betekent dat de enige plek om bij te bouwen het schoolplein is. ,,Leerlingen van Het Drachtster Lyceum kunnen heel goed les krijgen in een gebouw dat daar gesitueerd wordt; leerlingen van het Matrix Lyceum vanwege de regelmatig terugkerende drukte op het schoolplein niet. Dat is de reden waarom het Matrix Lyceum vier lokalen van Het Drachtster overneemt, en Het Drachtster Lyceum vier nieuwe lokalen krijgt,” aldus Audrie Nieborg, sinds 1 augustus rector van Het Drachtster Lyceum.

De aanvang van de bouw voor Het Drachtster Lyceum is op maandag 12 november. De bouw van de vier lokalen, verdeeld over twee verdiepingen, vindt zoveel mogelijk plaats buiten het bestaande pand. ,,Er wordt zorgvuldig gewerkt, vooral vanwege de veiligheid. Werkzaamheden die een te groot risico vormen, vinden plaats wanneer er geen leerlingen op het plein zijn. Uiteraard doen we er ook alles aan om overlast te beperken. We zijn blij met de komst van vier nieuwe lokalen en met de groei van het Matrix Lyceum, een school die duidelijk in een behoefte voorziet!”