Gemeente Opsterland reorganiseert het cultuuronderwijs

BEETSTERZWAAG - Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de gemeente Opsterland het cultuuronderwijs op een andere manier organiseren. Vanaf nu wordt het beschikbare budget van ongeveer 240.000 euro op basis van het leerlingenaantal onder de scholen verdeeld. In Opsterland hebben de basisscholen Comprix en VCSO en de school voor speciaal onderwijs School Lyndensteyn met elkaar circa 2.700 leerlingen.

Nieuw is dat de scholen het zelf gaan uitvoeren

In overleg met de schoolbesturen is ervoor gekozen om de uitvoering van het cultuuronderwijs bij de scholen neer te leggen. Niet alleen bepalen de scholen nu zélf welke culturele activiteiten er worden georganiseerd; uit onderzoek is ook gebleken dat er in deze opzet efficiënter gewerkt zal worden. Zonder tussenkomst van andere partijen huren de scholen nu zelf muziekdocenten, theatermakers en andere cultuurmakers in. Alle betrokkenen hebben veel vertrouwen in de nieuwe opzet.

Een cultuurcoach begeleidt het cultuuronderwijs

Theo Schlepers, de ervaren cultuurcoach die dit werk al vele jaren in Opsterland doet, ondersteunt de scholen ook nu weer bij muzieklessen, voorstellingen en alle culturele activiteiten die er door het jaar heen voor, door en met de leerlingen worden georganiseerd. Per 1 augustus is hij in dienst getreden bij Keunstwurk, de provinciale organisatie voor kunst en cultuur. Douwe Zeldenrust, directeur van Keunstwurk en wethouder Libbe de Vries zijn verheugd dat de nieuwe samenwerking tussen Keunstwurk en gemeente tot stand is gekomen.