Programma BHS brûst bekend

GORREDIJK - De Burgemeester Harmsma School in Gorredijk; al vijftig jaar een gewone school, maar toch anders dan andere!

Dit schooljaar bestaat de BHS vijftig jaar. Een school met al vijftig jaar een uniek onderwijsconcept. Een bijzonder jaar voor een bijzondere school. De school is ‘grutsk’ op op de duizenden leerlingen die de BHS hebben verlaten met een diploma. En waar je trots op bent, wil je laten zien!

Zaterdag 22 september brûst de BHS daarom ook uit haar voegen. De school organiseert deze dag met louter oud- leerlingen en (oud-)medewerkers die inmiddels groot geworden zijn in hun vak.

Rising stars als Two below zero (Producers/DJ) en DJ Rick Douwsma vliegen van Los Angeles naar Gorredijk om op hun oude schoolplein te draaien op BHS Dance. Muzikanten als Skraal, Yust Us en Murk Aukema geven hun live performance weg in hun oude school. Dans, theater sport en fotografie ontbreken niet met professionals als Folkert Wesseling, Klasina Seinstra, Ilja Rozenberg en Rudmer Zwerver.

En dit is nog maar het tipje van de sluier. De BHS heeft zoveel talent voortgebracht en ontvangt zoveel gulle medewerking van oud- leerlingen en oud- medewerkers. Het belooft een spetterend festival te worden voor én door oud-leerlingen. Om warm van te worden en ‘grutsk op te wêzen’.

Opgave en tickets via www.bhs.frl