Mantelzorg en werk: een lastige combinatie

GORREDIJK Het Steunpunt mantelzorg Opsterland houdt 27 september tussen 19.30 uur en 21.30 uur een mantelzorgcafé in clubhuis de Opstap, Loayersstrjitte 2 te Gorredijk (in de Skâns, linker ingang, trap af).

Maar liefst één op de vijf werknemers combineert zijn of haar betaalde baan met zorgtaken. In de zorgsector is dat zelfs één op de vier. Het combineren van werk en mantelzorg kan zwaar en lastig zijn. Om beide naast elkaar te kunnen doen, is het belangrijk om een goede balans te vinden.

Tijdens het mantelzorgcafé zal mantelzorgmakelaar Yvonne de Haan mogelijkheden aanreiken om de combinatie werk en mantelzorg makkelijker te maken. Bijvoorbeeld verlofregelingen, flexibel werken of financiële mogelijkheden als het inkomen daalt. Verder is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere werkende mantelzorgers.

Opgave kan voor 24 september door contact op te nemen met Tina Kraai, tel. 06-51203428, e-mail t.kraai@timpaanwelzijn.nl.