Kabelnoord start met vraagbundeling glasvezel in Opsterland

NIJ BEETS - Kabelnoord uit Dokkum gaat de komende drie jaar in de provincie Fryslân in de buitengebieden (de zogenaamde witte gebieden) glasvezel aanleggen.

De gemeente Opsterland is één van de eerste gemeenten waar Kabelnoord gaat inventariseren of er voldoende belangstelling is voor aansluiting op het glasvezelnetwerk. Een vereiste voor de aanleg is dat minimaal 60% van de inwoners of bedrijven van de ‘witte adressen’ meedoet.

Om de toekomstige deelnemers goed te informeren, organiseert Kabelnoord zes inloopbijeenkomsten. De verwachting is dat in Opsterland het percentage van 60% zal worden gehaald. Als dat gebeurt, zal begin 2019 al met de aanleg worden begonnen.

Wethouder Rob Jonkman en Niek Geelhoed (directeur van Kabelnoord) geven maandag 24 september om 19.00 uur in Piers Hiem in Nij Beets de aftrap voor de eerste van de zes inloopbijeenkomsten.