Dream Karavaan bezoekt Smallingerland

DRACHTEN - De Dream Karavaan staat tussen 28 september en 10 oktober op diverse plekken in de gemeente Smallingerland.

Een goede kop koffie, wat lekkers, een goed gesprek, aandacht, inspiratie en verbinding. De Dream Karavaan reist in 2018 door heel Friesland. Tussen 28 september en 10 oktober brengt de Dream Karavaan een bezoek aan Smallingerland, waarbij inwoners centraal staan.

De Dream Karavaan is een opgeknapte caravan waarbij inwoners hun dromen, verhalen en wensen kunnen vertellen aan ervaringsdeskundigen. Deze verhalen, dromen en wensen worden gebundeld en gepresenteerd aan de gemeente. Als input voor het beleid en uitvoering voor zorg, welzijn en participatie. De samenleving wordt steeds meer een participatiesamenleving. Organisaties en mensen verhouden zich daardoor anders tot elkaar. Met de caravan hoort de gemeente de verhalen van hun eigen inwoners.

De Dream Karavaan staat vrijdag 28 september tussen 19.30 uur en 22.00 uur bij de Jeugdsoos in Opeinde. Zaterdag 29 september en dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 oktober staat de karavaan tussen 10.30 en 16.00 uur op respectievelijk de volgende locaties: Kringloop Hart in Friesland, Mind-Up (locatie Adverium), Museumplein Drachten en Gezondheidscentrum Sunenz.

Woensdag 10 oktober van 12.00 uur tot 13.00 uur vindt de presentatie van de verzamelde dromen en verhalen plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis in Drachten. De Dream Karavaan is een ‘van onderaf’ beweging van mensen die ondersteund wordt door het Fries Netwerk GGZ, stichting AanZet, Verkennend Veranderen en stichting Zinportaal.

Meer informatie op de facebookpagina, permail karavaan@st.aanzet.nl of telefonisch via projectleider Miranda Tamminga: tel: 06-2858 6595.