Manege Onder de Linde viert 30 jarig jubileum

BEETSTERZWAAG - Manege Onder de Linde uit Beetsterzwaag vierde vrijdagmiddag 21 en zaterdag 22 september haar 30 jarig jubileumfeest.

De officiële oprichtingsakte van Stichting Manege Onder de Linde werd 2 maart 1988 ondertekend. Foppe de Haan opende op vrijdagmiddag het officiële gedeelte van het jubileumfeest en overhandigde het jubileumboek aan de loco-burgemeester van Opsterland, Libbe de Vries. De gehele zaterdag stond in het teken van diverse demonstraties voor ruiters, vrijwilligers, omwonenden en geïnteresseerden. Dertig jaar na de officiële oprichting, staat er een manege die op het gebied van therapeutisch paardrijden in Friesland, maar ook binnen Nederland een blijvende en unieke plek inneemt.

Eerste stappen

De 30-jarige historie van Manege Onder de Linde kende voorafgaand aan de oprichting al een zeer bijzondere periode. Vanaf het begin van de kinderrevalidatie (ca. 1960) is het (therapeutisch) paardrijden in Beetsterzwaag al verbonden met de zorg geweest. In 1965 werd al duidelijk welke fysieke- en mentale werking het omgaan met paarden en het rijden kon hebben voor kinderen met een beperking. Liesbeth Vrielink (echtgenote van Henk Vrielink, destijds pastor op school Lyndensteyn) is één van de grondlegsters geweest om het paardrijden in Nederland en dus ook in Beetsterzwaag vorm te geven. De toenmalige Geneesheer-directeur van School Lyndensteyn, een bevlogen revalidatiearts, ervoer de positieve uitwerking van de paardenrug op spasticiteit bij kinderen. “Op de paardenrug zie je geen handicap maar ben je een ruiter!” was zijn slogan rond 1965 en hiermee haalde hij de voorpagina van de Leeuwarder Courant.

‘Koninklijke oproep’

Tot driemaal toe heeft het therapeutisch paardrijden in Beetsterzwaag op de tocht gestaan. In 1987 – een jaar voor de officiële oprichting van Manege Onder de Linde – was er nog een hartverwarmende oproep van Prinses Margarita de Bourbon Parma aan haar oma, Koningin Juliana om er toch vooral voor te zorgen dat ze Manege Lyndensteyn (voorloper van de huidige manege), zou behoeden voor sluiting. Helaas lukte dat niet, maar nog geen jaar later werd met vereende krachten Manege Onder de Linde opgericht.

Unieke positie verder uitgebouwd

De huidige manege, met nieuwbouw uit 2010, is voorzien van alle moderne faciliteiten voor ruiters en de diverse speciale paarden. De bedrijfsvoering is op alle manieren aangepast aan de eisen die voor het omgaan met kwetsbare doelgroep(en) geldt. Alle wenselijke en speciale voorzieningen zijn aanwezig, zoals (til)liften en diverse aangepaste zadels. Naast een moderne en professionele bedrijfsvoering is Manege Onder de Linde inmiddels in samenwerking met o.a. Talant pilotonderzoeken naar de effecten van therapeutisch paardrijden gestart. De onderzoeken richten zich op kinderen met een meervoudige handicap, inclusief gedragsproblematiek en op kinderen die kampen met achterblijvende motorische ontwikkelingen (Developmental Coördination Disorder, DCD). Deze kinderen hebben te maken met een achterblijvende motorische ontwikkeling. Op deze manier blijft Manege Onder de Linde zich op het gebied van therapeutisch paardrijden ontwikkelen en vernieuwen.