Bridge-cursus

DRACHTEN - In de Menorah Kerk in Drachten wordt in oktober een cursus bridge gehouden door Bridgeclub De Drachtster Kei.

Bridge is een kaartspel welke over de hele wereld op dezelfde manier wordt gespeeld. De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is een van de grootste sportbonden van Nederland. Vele mensen hebben er wel eens van gehoord maar vinden het maar een moeilijk spel.

Daarom start Bridgeclub De Drachtster Kei in oktober/november 2018 een nieuwe cursus voor iedereen die het edele spel wil leren kennen en spelen.

Deze basiscursus wordt gehouden door bridgedocent Frans Lausberg. De cursus wordt gehouden op de maandagavonden en wel om de 2 weken.

De lokatie is de Menorah Kerk, Dwarswijk 350 te Drachten. De kosten bedragen € 80,00 voor 11 lessen inclusief lesmateriaal. Opgave bij Frans Lausberg, e-mail: f.x.lausberg@kpnmail.nl, telefoon 0512 531121