Wethouder Libbe de Vries opent Leefstijldag Opsterland in Beweging

BEETSTERZWAAG - Wethouder Libbe de Vries opent zaterdag 29 september de Leefstijldag Opsterland in Beweging.

Deze dag wordt georganiseerd om bewoners van de gemeente te informeren over het project Opsterland in Beweging, mensen kunnen hun fitheid in kaart laten brengen door verschillende gezondheidstesten en sportverenigingen presenteren zich op deze dag. Wethouder Libbe de Vries ondergaat tijdens deze leefstijldag een fitheidstest.