Lezing ontstaansgeschiedenis Koningsdiep door Dennis Worst

NIJ BEETS - Dennis Worst houdt donderdag 4 oktober om 19.30 uur it Damshûs in Nij Beets een lezing over de ontstaansgeschiedenis van het Koningsdiep.

Voordat Dennis Worst (Elsloo 1986) als promovendus startte bij de Fryske Akademy, heeft hij achtereenvolgens Bos- en Natuurbeheer en Landschapsgeschiedenis gestudeerd in Velp en Groningen. In 2012 vormde een scriptie over de middeleeuwse agrarische veenontginningen in oostelijk Opsterland het slotstuk van zijn opleiding Landschapsgeschiedenis.

Vrijwel direct hierna is hij begonnen met zijn promotieonderzoek, dat zich richt op hetzelfde thema, alleen dan voor geheel Zuidoost-Friesland en Noordwest-Overijssel.