Start grootschalige fietskeuring jongeren

DRACHTEN - In Verkeerseducatiecentrum Drachten vindt maandag 1 oktober de Provinciale aftrap van de Friese Fiets APK plaats.

Op het VerkeersEdcuatieCentrum in Drachten werken diverse verkeersveiligheidspartners samen om de leerlingen van het CSG Liudger locatie De Splitting alert te maken op veilig fietsen en een veilige fiets. Met een verkeersmarkt worden de jaarlijkse fietskeuringen op het voortgezet onderwijs afgetrapt. De opening wordt gedaan door loco-burgemeester en wethouder Bakker van Smallingerland.

Fietsers die (nog) geen rijbewijs hebben, begrijpen vaak niet dat goede verlichting noodzakelijk is. Ze missen de ervaringen van de automobilist die ondervindt hoe door slecht zichtbare fietsers verkeersonveilige situaties ontstaan. Middels een rijsimulator kunnen de leerlingen deze dag ervaren welke gevaren ze ontlopen met goede zichtbaarheid in het verkeer. Daarnaast is er aandacht voor afleiding door smartphones en keuren de leerlingen hun fietsen onder begeleiding van de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Ruim 6.000 fietsen op 55 scholen van het voorgezet onderwijs worden in de herfst door vrijwilligers van VVN in samenwerking met rijwielhandelaren gekeurd.

Dagelijks fietsen grote aantallen leerlingen van en naar school. VVN wil met de gratis fietskeuringen voor leerlingen het aantal ongevallen terugdringen. De Friese Fiets APK bevordert dat de leerlingen op een veilige fiets deelnemen aan het verkeer. Bovendien wordt de aandacht van de leerlingen met de actie gevestigd op verkeersveiligheid. Het project wordt gesubsidieerd door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de aftrap om 08.30 uur.

Locatie

Verkeerseducatiecentrum Drachten

De Knobben 100

9202 XJ Drachten

Telefoon 0512-370485

Organisatie

Veilig Verkeer Nederland, district Fryslân

Projectleider: Anouck Veenstra a.veenstra@vvn.nl 06-21287932

Gastvrouw: Aafke Hania 06-51463511

Programma

08.30 - 08.40 uur: Opening door wethouder Bakker

08.40 – 09.00 uur: Centrale aftrap met les over het belang van een veilige fiets en afleiding.

09.00 – 10.00 uur: Diverse activiteiten als:

Simulator Auto

Traffic Skills laat leerlingen in hun rijsimulator een virtuele rit ‘in het donker’ maken. Elk najaar wordt de noodzaak van een goede Fietsverlichting aan de orde gesteld. Fietsers die (nog) geen rijbewijs hebben kunnen niet begrijpen dat goede verlichting, reflectie en lichte kleding op de fiets noodzakelijk zijn, middels de simulator ervaren ze hoe het is om in de auto fietsers zonder verlichting tegen te komen.

Afleiding

Smartphonegebruik op de fiets zorgt voor veel ongevallen. Middels een discussie en filmpjes voor Veilig Verkeer Nederland worden leerlingen gewezen op de gevaren van afleiding in het verkeer.

Simulator Fiets

Responsible Young Drivers laat leerlingen via een fietssimulator met virtual reality ervaren hoe het is om of dronken of onder invloed van drugs deel te nemen aan het verkeer.

Fietskeuring

De vrijwilligers van VVN keuren samen met de leerlingen hun fiets. Een fietsenmaker verricht kleine reparaties.