Grote tentoonstelling over Fries expressionisme

DRACHTEN - In Museum Dr8888 is vanaf zondag 14 oktober de tentoonstelling Fries expressionisme: Not afraid of the new te zien.

Fries expressionisme: Not afraid of the new is de eerste grote overzichtstentoonstelling over de naoorlogse Friese kunstenaarsgroep Yn ‘e Line. Niet eerder werd hierover een tentoonstelling georganiseerd. Het is de vierde en laatste tentoonstelling in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.

Kunstenaarsgroep Yn ‘e Line

Yn ‘e Line bestond uit Jan Frearks van der Bij, Pier Feddema, Sjoerd Huizinga, Klaas Koopmans en Jaap Rusticus. De kunstenaars vormden na de Tweede Wereldoorlog het gezicht van het modernisme in Friesland. Aan de individuele leden van de groep zijn meermaals tentoonstellingen gewijd, onder andere Pier Feddema en Klaas Koopmans. Echter, de groep als geheel krijgt in de canon van Friesland ten onrechte geen plek.

Wat is er te zien?

Hoewel de tentoonstelling zich concentreert op Yn ‘e Line, zal er zeker ook aandacht besteed worden aan hun voorgangers, collega’s en grootste inspiratiebronnen, zoals Hendrik Werkman, Willem de Kooning en de Friese Ploegkunstenaar Jan van der Zee. Ook andere Friese expressionisten zoals Gerrit Benner, Jeanne Bieruma Oosting, Tjerk Bottema, Boele Bregman, Sierd Geertsma en Mare van der Woude komen op deze expositie aan bod. Van de grote internationale meesters zijn werken te zien van o.a. Ernst Ludwig Kirchner, Constant Permeke en Emil Nolde. Door de werken van Yn ‘e Line naast die van hun leermeesters en grote voorbeelden te plaatsen krijgen ze eindelijk de aandacht en erkenning die ze verdienen. Zo wordt duidelijk dat de leden van Yn ‘e Line kinderen van hun tijd waren en niet onderdoen voor de meer bekende namen van het expressionisme.

De tentoonstelling is te zien tot en met 13 januari 2019.