College Heerenveen nog steeds in beroep tegen gaswinning Langezwaag

Langezwaag - De gemeente Heerenveen is nog steeds in beroep tegen de gaswinning door Vermillion bij Langezwaag.

Afgelopen juni keurde de minister het nieuwe winningsplan Langezwaag goed. Hierdoor is de gaswinning door Vermilion onder Heerenveens grondgebied uit de velden Langezwaag-02 en 03 toegestaan.

Op dat moment liepen nog een tweetal bezwaren. Namelijk het verzoek van de gemeente om de gaswinning stil te leggen. Naar de mening van het college was de gaswinning uit deze velden niet toegestaan op basis van het destijds geldende (oude) winningsplan. Met het tweede bezwaar gaf Heerenveen aan dat ze het niet eens was met het intrekken van de aan Vermilion opgelegde dwangsom.

Nieuw plan

In september oordeelde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat deze bezwaren niet meer relevant zijn, nu er een nieuw winningsplan ligt.

Het college tekent daarom geen beroep aan tegen de uitspraak van het SodM op deze eerdere bezwaren, maar is wel in beroep gegaan tegen het instemmingsbesluit van de minister over het nieuwe (herziene) winningsplan.

Deze aanpak is, volgens het Heerenveense college, de juiste wijze om te proberen het winnen van gas uit Langezwaag te stoppen.