Gebiedsteam Opsterland start campagne over Geldzorgen

Beetsterzwaag - Onder het motto ‘Geldzorgen? Durf te vragen!’ start de gemeente Opsterland een campagne om inwoners te wijzen op de mogelijkheid om gratis budgetadvies te vragen aan de budgetcoaches van het Gebiedsteam.

Hiermee wil het college van burgemeester en wethouders zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners pas aan de bel trekken als er al schulden zijn. Meestal is er dan geen weg terug en volgt er een langdurig schuldhulpverleningstraject. Juist als burgers op tijd advies vragen, kunnen schulden worden voorkomen.

Gratis advies

De budgetcoaches van het Gebiedsteam geven gratis advies. Inwoners van Opsterland kunnen bijvoorbeeld contact opnemen bij dreigende geldproblemen, als zij moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, er uitzicht is op een veranderende financiële situatie, etc. Het is slim om op tijd iemand mee te laten kijken naar het inkomsten- en uitgavenpatroon. Soms zijn een paar kleine tips genoeg om de financiële situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld met een aanvraag bij het Kindpakket.nl of bij de overstap naar een andere energieleverancier.

Wethouder Libbe de Vries: ,,Hoe eerder geldproblemen voorkomen kunnen worden hoe beter. Want geldzorgen en schulden zijn een enorme belasting op het welzijn van mensen. Meedoen als je niet genoeg geld hebt is lastig, maar de schaamte ervoor heeft een veel grotere invloed. Dit leidt vaak tot problemen die vele malen moeilijker zijn aan te pakken dan de financiële gevolgen.”

Contact opnemen

Inwoners kunnen contact opnemen met de budgetcoaches van het Gebiedsteam via (0512) 386 222 (op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur) of gebiedsteam@opsterland.nl. Op donderdag 1 november aanstaande is er een netwerkbijeenkomst voor professionals en vrijwilligers die in aanraking komen met mensen met financiële problemen. Doel van de bijeenkomst is om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Maar ook om de hulpverlening aan mensen met geldzorgen beter op elkaar af te stemmen.

Vrijwilligers en professionals die zich bezighouden met het werkveld armoede, schuldhulpverlening, budgetadvies, etc. kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via gebiedsteam@opsterland.nl. Meer informatie is te verkrijgen bij Margreet Moorlag, budgetadviseur via (0512) 386 222.