Egbert Berenst lijsttrekker ChristenUnie Wetterskip Fryslân

Drachten - Egbert Berenst uit Drachten is door het bestuur voorgedragen als lijsttrekker van de ChristenUnie voor de komende verkiezingen van Wetterskip Fryslân.

Op 20 maart 2019 worden de verkiezingen gehouden, tegelijk met de Statenverkiezingen. Tijdens de ledenvergadering, die eind volgende maand plaatsvindt, zullen de leden de voordracht van het bestuur nog moeten bekrachtigen. Berenst zit op dit moment in het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bestuur is positief over de voordracht van Berenst als lijsttrekker. ,,De brede bestuurlijke en politieke ervaring van Egbert staat buiten kijf; goede wijn behoeft geen krans’’, aldus het bestuur.

Berenst neemt graag de verantwoordelijkheid op zich om als lijsttrekker op te treden. ,,Ik zie het als een belangrijke opgave voor Wetterskip Fryslân om in te spelen op klimaatveranderingen (droogte én hoosbuien) en tegelijktijdig schoon én gezond water te waarborgen. Dat is méér dan alleen functioneel beheer. Als ChristenUnie willen we met alle inwoners van de provincie en gemeenten bouwen aan een toekomstbestendige leef- en werkomgeving. Dit past heel goed bij onze opvatting over rentmeesterschap over de schepping.’’

Daarom vindt Berenst het belangrijk dat de ChristenUnie voor de komende periode haar bijdrage levert aan het waterbeheer in Fryslân en een groot deel van het Groninger Westerkwartier. Op nummer twee staat Dirk-Jan Kuiken uit Leeuwarden, sinds een jaar in het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. Derde op de kandidatenlijst staat Klaas Antuma uit Buitenpost.