Fietsbrug De Slinger krijgt een regengootje

Drachten - Fietsbrug De Slinger wordt deze maand onder handen genomen door schilders. De ijzeren rand van het wegdek vertoont ernstige roestvorming. Met een nieuw gootje moet dat straks verleden tijd zijn.

Schildersbedrijf Wits uit Dokkum pakt de roest aan en verbetert de constructie zo, dat het probleem zich niet al te snel weer zal voordoen. De schilders Sierk Bijma uit Oostmahorn, Theo Visser uit Dokkum en leerlingschilder Rudi de Bruin uit Wâlterswâld zijn al een goede week bezig met de brug en ze zijn nog niet halverwege. ,,Ja, wy binne hjir noch wol in wike. No is it moai waar, foaral foar de tiid fan it jier, dat skeelt al in hiel ein. Dan kinst moai opsjitte As it reint kinne wy hjir neat begjinne'', zegt Bijma.

Gootje

De drie maken eerst een nieuw gootje, door aan de rand van het fietspad een strookje asfalt weg te frezen. Daarna verwijderen ze de roest en brengen er drie lagen verf op aan. ,,Wy dogge allinnich de ûnderste râne, de rest fan de leuning komme wy net oan'', zegt Bijma.

Op de oude roestplekken zit al een eerdere verflaag. ,,Dat hat de gemeente tink sels dien, mar dat helpt fansels neat. Yn it asfalt sieten wat skuorkes oan de râne, dus bleau it wetter der yn stean en sa koe de rust der hielendal ûndertroch rinne. No't wy der in stikje ôf freest ha, kinne wy better by de rust. En aanst kin it wetter better fuortrinne. Dan hâldst it droech.''

Brug beweegt

Opvallend is dat de leuning aan de zuidzijde meer roest vertoont dan die aan de noordkant. Waarom dat zo is kunnen ook de schilders niet verklaren. ,,Miskien hat it der mei te krijen dat de brêge beweecht. Hy hinget oan kabels, hin? Wy kinne it hiel goed fernimme as der in fyts oankomt of as der in swiere frachtwein lâns rydt'', zegt Visser.

De drie schilders pakken de brug stukje bij beetje aan en schuiven zo steeds een eindje op. Daardoor kunnen fietsers van de brug gebruik blijven maken. De Slinger is een mooie brug, vinden de drie. ,,It is wat aparts, hin?'' zegt Visser. ,,In antyk ophelbrechje fyn ik moaier, mar dit is in echte fytsbrêge. En ast sjochst hoe drok as it hjir is, dan is er ek wol noadich. Sûnder dizze brêge komst as fytser dy dyk net oer.''

Begin dit jaar is de brug een tijdje afgesloten geweest, om herstelwerkzaamheden mogelijk te maken. Bij controle bleek dat de tuien, de kabels waaraan het fietsdek hangt, waren opgerekt. De fietsbrug over de Noorderhogeweg is altijd in beweging. Dat hoort bij het ontwerp en materiaalsoort. Door het oprekken van de tuien werd de beweging echter te fors, waardoor het gevaar bestond dat de brug uit balans zou raken. Boven de waterpartij aan de Draitkant werden de tuien gereviseerd en ingekort.

Tekst en foto’s: Fokke Wester