Jeugd aan de slag met verhalen en opdrachten in Stroomdal Koningsdiep

Bakkeveen - Het project Cultuurpaspoort Koningsdiep wil mensen, en vooral jongeren, op een speelse manier bewust maken van hun omgeving.

Woensdagmiddag 14 november wordt om 16.00 uur het startsein gegeven in Genieterij de Slotplaats in Bakkeveen. Bij de lancering wordt gesproken door Marcia de Graaff, projectleider Cultuurpaspoort Koningsdiep en Boarn en door Jan Slofstra, die een kort historisch verhaal vertelt over het gebied. Daarna volgt de uitreiking van het eerste exemplaar van het Cultuurpaspoort Koningsdiep door de Friese Milieu Federatie aan Freerk Brouwer, leraar groep 7/8 van Basisschool de Trime in Beetsterzwaag. Vorig jaar werd hij uitgeroepen tot Leerkracht van het Jaar.

LF2018

Cultuurpaspoort Koningsdiep en Boarn wordt een bijzonder project van LF2018. Het Cultuurpaspoort is een initiatief van Stichting Historisch Belang Noord Nederland, stichting Beekdallandschap Koningsdiep de Boarn, Toeristisch Netwerk de Friese Wouden en de Friese Milieu Federatie.

Het idee achter Cultuurpaspoort Koningsdiep en Boarn is dat er een groeiende belangstelling is voor de eigen leefomgeving, de historie van het landschap om je heen, cultuur en geschiedenis. Dat is bijvoorbeeld op te maken uit het thema van Leeuwarden-Friesland 2018: Iepen Mienskip. Iepen Mienskip gaat onder andere over de verbondenheid van de mens met zijn omgeving, van binding met natuur en cultuur.

Cultuurpaspoort Koningsdiep en Boarn heeft als doel inwoners, maar ook bezoekers aan het gebied en dan met name de kinderen, op een speelse manier bewust te maken van de directe omgeving om zich heen. Kinderen krijgen onder andere informatie over het ontstaan van het landschap waarin ze wonen en de cultuurgeschiedenis van die omgeving. Het is daarom een waardevolle aanvulling op het geschiedenisonderwijs op school. De basisscholen in dat gebied zijn belangrijke partners in dit project. Zij zijn uitgenodigd om met de kinderen van groep 7 en 8 op ontdekkingsreis te gaan in het gebied.

Zes tochten

Met het Cultuurpaspoort Koningsdiep en Boarn kunnen kinderen in klassenverband of in het weekeinde met ouders, opa’s of oma’s op ontdekkingstocht door het Stroomdal van Koningsdiep en Boarn. Er zijn zes verschillende tochten met elk een eigen verhaal/thema.

Deze verhalen vertellen meer over het landschap om je heen. Ieder verhaal wordt afgesloten met leuke opdrachten die individueel of in groepsverband te maken zijn. Bijvoorbeeld de pingo bingo, ontwerp je eigen buitenplaats, schrijf een gedicht of bouw je eigen terp. Wie de opdracht heeft gedaan krijgt op de stempelpost die hoort bij de opdracht een stempel in zijn of haar paspoort.

Kinderen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk stempels te verzamelen en dus alle locaties te bezoeken. Wie van elk verhaal een stempel heeft verzameld en één museum heeft bezocht, wordt ‘Koning(in) van het Stroomdal’. Ook is er een wedstrijd voor de kinderen die met hun ouders, opa’s of oma’s of met hun klas de meeste stempels hebben verzameld. Tijdens de slotmanifestatie in mei 2019 worden de winnaars bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt.