Burger mag meepraten over Sociaal Opsterland

Gorredijk - Inwoners van Opsterland mogen meepraten over een Duurzaam, Leefbaar en Sociaal Opsterland.

Het college van B&W wil met de inwoners van Opsterland in gesprek om de ontwikkelagenda’s op het terrein van Duurzaamheid, Leefbaarheid en Inclusieve samenleving vorm en inhoud te geven. De gemeente houdt daarvoor volgende week woensdagavond een bijeenkomst in de Skâns in Gorredijk. De bijeenkomst is de aftrap van de ontwikkelagenda's.

Veranderingen

De bijeenkomst wordt geopend door burgemeester Ellen van Selm, waarna Ferenc van Damme de bezoekers op inspirerende wijze de veranderingen in de samenleving laat zien. Zij is tevens de gespreksleider. Vanaf 19.55 uur geven de wethouders een toelichting op de opgaven waar Opsterland voor staat en om 20.10 uur begint Opsterlandcafé.

Tijdens het Opsterlandcafé wordt in verschillende rondes gesproken over de vragen: Welke ideeën heeft u om in de toekomst beter samen te werken? Welke thema’s en uitdagingen zien de inwoners op het gebied van Duurzaamheid, Leefbaarheid en Inclusieve samenleving? Wat willen de dorpen zelf doen? Wat kan de gemeente doen? Aan het einde wordt besproken wat het vervolg zal zijn.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via een mail aan land.nl