Budget voor verbeteren waterkwaliteit in Zuidoost-Friesland

Beetsterzwaag - Voor de jaren 2019-2021 zijn er extra financiele middelen beschikbaar gekomen voor Agrarisch Natuurbeheer. Dit geld is bedoeld ter bevordering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Het gaat om een bedrag van jaarlijks 50.000 euro, dat wordt beschikbaar gesteld door de Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân. Via collectief ELAN Zuidoost Friesland kan het beheer worden afgesloten. Beheerpakketten die ELAN binnen dit nieuwe leefgebied Water aanbiedt zijn diverse varianten botanische weideranden met een bemestingsvrije zone van 5 meter langs de slootrand. Op deze rand dient gefaseerd gemaaid te worden. Er zijn diverse pakketvarianten mogelijk. In samenspraak met de beheerders wordt bepaald welke pakketten worden afgesloten.

Dit extra budget voor ELAN betekent dat het collectief inmiddels binnen vier zogeheten leefgebieden beheer kan afsluiten; Droge en Natte Dooradering, Open Grasland en dus nu ook Categorie Water. Door invulling te geven aan deze leefgebieden draagt ELAN samen met de beheerders bij aan de landschappelijke en ecologische waarde van Zuidoost Friesland. Het beheer kan worden afgesloten in het gehele werkgebied van ELAN. Dit betreft de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf.

Deelnemen

Via de website van ELAN (www.elan-zofriesland.nl) is informatie te vinden over de pakketten en de voorwaarden. Tot uiterlijk 25 november a.s. kunnen belangstellenden laten weten of ze willen deelnemen aan de voorintekening. Dit kan alleen door een mail te sturen met contactgegevens naar ELAN. ELAN behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.